Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Muốn làm tốt công tác tiếp công dân thì phải đối thoại với người dân

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/4, Học viện Cán bộ TPHCM, Thanh tra TPHCM, Ban Tiếp công dân TPHCM đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hoạt động tiếp công dân, từ lý luận đến thực tiễn”.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Chánh Thanh tra TPHCM Trần Đình Trữ nhấn mạnh, có thể nói, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ cấp Trung ương đến TP về hoạt động tiếp công dân đã khá đầy đủ và rõ ràng. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương, trong đó có TPHCM tiến hành công tác tiếp dân. Điều quan trọng là việc vận dụng quy định vào thực tiễn và đặc biệt là ý thức trách nhiệm và kỹ năng của mỗi cán bộ làm công tác tiếp dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của công tác này.

Theo đồng chí Trần Đình Trữ, trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo TPHCM luôn quan tâm, chăm lo đến lợi ích của người dân, đặt lợi ích của người dân lên trên và luôn lắng nghe các ý kiến góp ý, kiến nghị chính đáng của người dân. Từ các quy định pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, TPHCM đã chủ động và kịp thời ban hành các văn bản, quy định về công tác tiếp dân để triển khai thực hiện từ cấp thành phố đến các phường, xã, thị trấn, nhằm ghi nhận, giải quyết nhanh chóng các ý kiến của người dân.

Tại hội thảo, các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cũng như trong nước về hoạt động tiếp công dân. Đồng thời, khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân của TPHCM trong bối cảnh mới. 

Một số ý kiến cho rằng, muốn làm tốt công tác tiếp công dân thì phải đối thoại với người dân. Người đứng đầu địa phương phải xem công tác tiếp xúc đối thoại với người dân là công việc thường xuyên phải làm. Từ đó theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã được kết luận.

Các đại biểu chia sẻ, trong nội hàm câu chuyện tiếp công dân, phải xác định được cốt lõi vấn đề người dân mong muốn. Phần nhiều, người dân muốn gặp chính quyền xuất phát từ lợi ích của chính mình. Vì vậy, việc tiếp công dân cũng phải xuất phát từ cốt lõi là lợi ích chính đáng của người dân để từ đó đi đến hài hòa về lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, trên thực tế còn một bộ phận người dân khó đồng thuận trong quá trình tiếp xúc, thậm chí có trường hợp mất bình tĩnh, gây khó cho cán bộ tiếp công dân, vì vậy cần có giải pháp vừa đảm bảo công tác tiếp công dân hiệu quả, vừa bảo vệ cán bộ tiếp công dân, tránh những trường hợp quá khích.

Một số đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ công tác tiếp công dân được thuận lợi, tạo sự đồng thuận của người dân như thái độ của cán bộ tiếp công dân; không khí tiếp công dân hay cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tiếp công dân…

Nguyễn Nam – Thy Dương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo