Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Muốn có hợp tác xã kiểu mới cần có tư duy mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - “Nông dân muốn thu nhập cao hơn hãy vào hợp tác xã”, đây là quan điểm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo nhiều bộ, ngành tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã, ngày 6/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tính đến hết năm 2016, toàn quốc có hơn 19.500 hợp tác xã (HTX). Tổng số HTX phải tiến hành chuyển đổi theo Luật là 15.606 HTX, trong đó 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%); 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác (chiếm 2,87%) và chỉ còn khoảng 2.036 HTX (chiếm 13,23%) chưa tiến hành chuyển đổi theo Luật do còn vướng mắc một số vấn đề như: tài sản, công nợ...

Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, lãi bình quân 196,8 triệu đồng, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 31,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn tồn tại nhiều hạn chế về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước cũng như hạn chế trong nội tại các HTX. Nhiều HTX  vẫn trong tình trạng “bình mới, rượu cũ”, chưa đổi mới triệt để, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mô hình HTX kiểu cũ còn ảnh hưởng nặng nề trong khi HTX kiểu mới chưa thực sự phát huy vai trò, chưa huy động được sự tham gia của thành viên vào các hoạt động của HTX.

Bài học được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân rút ra là ở đâu Bí thư, Chủ tịch vào cuộc quyết liệt, ở đó có chuyển biến. Nơi nào chưa khẳng định rằng hộ cá thể về căn bản là không phù hợp với kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập thì còn chần chừ. Lấy ví dụ từ TPHCM, 80% giá trị sản xuất nông nghiệp là từ hộ cá thể, 15% từ các doanh nghiệp, 5% từ HTX, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cơ cấu của TP phát huy tối đa vai trò hộ cá thể, phát huy vai trò HTX còn thấp.

“Cần khẳng định lại hộ cá thể ngày càng nỗ lực để thích nghi nhưng về lâu dài đây không phải là mô hình thích ứng với kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập mà phải tiến lên HTX” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.  Đồng thời cho rằng, vị trí của doanh nghiệp rất quan trọng, doanh nghiệp có thể hợp đồng với một số nông dân làm người lao động trực tiếp, cung cấp đầu vào chất lượng cao cho HTX và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhưng doanh nghiệp trong nông nghiệp không thể thay thế được đa số nông dân. Trên 95% đất đai và lao động nông nghiệp Việt Nam vẫn tự làm thông qua hộ cá thể hoặc HTX.

Từ thực tế so sánh giữa hộ trồng rau của HTX và hộ trồng rau bên ngoài HTX ở TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năng suất rau của HTX cao hơn chỉ 0,7%, nhưng hộ nông dân bán cho HTX có uy tín, có thương hiệu nên giá bán cao hơn 10% và điều quan trọng nhất là thu nhập của hộ nông dân trong HTX cao hơn tới 35,7% nhờ giảm được các chi phí về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu… “Nông dân muốn thu nhập cao hơn hãy vào HTX” – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra một số giải pháp để phát triển HTX trong thời gian tới như khắc phục nợ văn bản, thống nhất nhận thức về HTX kiểu mới, hướng dẫn về giải thể HTX, sớm triển khai hình thành hệ thống kiểm toán HTX cả nước; nâng số HTX được hỗ trợ tiếp cận về vốn lên trên 50%; có chương trình hỗ trợ thực hiện hệ thống xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ HTX xuất khẩu; gắn nông thôn mới với phát triển HTX, tỷ lệ nông dân làm nông nghiệp trong HTX phải chiếm ít nhất 30%...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng khẳng định tham gia HTX là yêu cầu và xu thế tất yếu để hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững, đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải đưa Luật Hợp tác xã 2012 vào cuộc sống tốt hơn, giải quyết các nợ đọng về văn bản. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX, xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế để đảm bảo thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký HTX trên toàn quốc. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển và xem xét quy định thuế thu nhập doanh nghiệp cho HTX chỉ bằng khoảng 70% so với doanh nghiệp vừa và nhỏ; nghiên cứu để miễn thuế 2 năm đầu đối với HTX mới thành lập, hỗ trợ về thuế theo quy định trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập có được từ vốn góp của HTX, cập nhật trong sửa đổi luật thuế và một số luật trong năm 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thành nghị định về bảo hiểm nông nghiệp và tổng hợp kết quả xử lý nợ đọng, nợ xấu trong khu vực nông nghiệp, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Hiện mới có 12/63 tỉnh, thành phố có báo cáo thì tổng nợ xấu, nợ đọng của HTX đã là 300 tỷ đồng.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, muốn có HTX kiểu mới cần phải có tư duy mới, phải nhận thức rõ vị trí và vai trò của kinh tế hợp tác, HTX, nhất là trong nông nghiệp gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không có HTX nông nghiệp thì không thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời phải gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực chất là tổ chức lại sản xuất để gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; làm cho nông dân liên kết với nhau trong điều kiện của kinh tế thị trường để tăng sức mạnh. Trong thị trường mất cân xứng hiện nay, đầu vào rất ít người bán nhưng hàng triệu người mua, trong khi đầu ra ngược lại, hàng triệu người bán nhưng rất ít người mua mà không có HTX đứng ra làm vai trò thương thảo các hợp đồng về tiêu thụ và vật tư thì chỉ thua thiệt cho người nông dân.

Vân Thanh  

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 15/12/2017

* Ngày 15/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 270 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối. (Quang Chí- Diệu Bình)* Ngày 15/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 270 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối. (Quang Chí- Diệu Bình)

* UBND TPHCM vừa có văn bản giao UBND các quận - huyện chủ trì tổ chức lắp đặt thùng rác công cộng gần khu vực các nhà chờ xe buýt, nhằm phục vụ nhu cầu hành khách sử dụng và giao các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn quận - huyện trực tiếp quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sở Giao thông vận tải TP được giao chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND các quận - huyện để tổ chức khảo sát, lắp đặt phù hợp, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. (Đình Lý) 

* Chiều 14/12, UBND huyện Bình Chánh tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017 với tình huống giả định: đám cháy phát sinh tại bãi xe tầng hầm do chập hệ thống điện xe máy; tại khu vực có nhiều chất dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh sang các khu vực liền kề. Khoảng 700 người đang có mặt trong trụ sở đang cháy; khoảng 20 người bị kẹt lại và có nguy cơ sụp đổ công trình. Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp lực lượng PCCC cơ sở, các lực lượng công an, quân sự, y tế, chữ thập đỏ điện lực, cấp nước tại địa phương để chữa cháy và cứu hộ. Sau hơn 20 phút, các nạn nhân mắc kẹt, các tài sản, trang thiết bị tại trụ sở được bảo vệ an toàn và dập tắt hoàn toàn đám cháy. (Tuyết Anh - Ngọc Minh Anh)

Tin vắn ngày 14/12/2017

* Tri ân khách hàng vào dịp cuối năm, Alpha Books tổ chức Hội sách cuối năm tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) từ ngày 14 đến 17/12 với nhiều ưu đãi: chương trình sách đồng giá từ 9.000 đến 30.000 đồng; giảm 20% giá bìa 10.000 đầu sách mới; 10.000 quyển sách mới được giảm lên đến 60% giá bìa; chương trình rút thăm may mắn cho hóa đơn từ 99.000 đồng trở lên với hơn 3.000 phần quà, trong đó phần quà đặc biệt là voucher mua sách Alpha Books trị giá 1 triệu đồng… (Ng.Tuyết)

* Cuộc thi Nét đẹp Sinh viên TPHCM lần IX - 2017 do Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức với chủ đề “Nét đẹp cộng đồng” đã thu hút hơn 100 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước dự thi. Trải qua vòng sơ khảo với các phần thi tự giới thiệu bản thân, trình diễn trang phục tự chọn, kiểm tra chỉ số hình thể, BTC đã chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng sau. Vòng bán kết, chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2017. (Ng.Tuyết)

* Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tổ chức chương trình “Tư vấn và phát phiếu khám bệnh miễn phí bệnh lý viêm khớp gout” vào sáng 17/12 tại Giảng đường A (lầu 3), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM). Chương trình tặng phiếu khám miễn phí bệnh gout cho 100 người đăng ký sớm nhất qua số điện thoại (028) 3952 5449 - (028) 3952 5422. (Nguyễn Nam)

Tin vắn ngày 13/12/2017

* Chiều 12/12, tại TPHCM, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Tại hội thảo, các ý kiến đánh giá nội dung Dự thảo đã được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho các trường thực hiện tự chủ. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá về vai trò của hội đồng trường đối với hoạt động của các trường đại học và đề xuất các quy định cụ thể để các trường đai học thực hiện tự chủ. (S.Hải)

* Thông tin từ Sở Y tế TPHCM ngày 13/12 cho biết, Bệnh viện Quận 9 vừa áp dụng quy trình báo động đỏ liên viện kịp thời cứu sống bệnh nhân chảy máu trong mổ không kiểm soát được. Nhận được tín hiệu báo động đỏ, ê-kíp trực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng đến Bệnh viện Quận 9 để cứu chữa cho bệnh nhân. Trên đường đi, các bác sĩ ngồi trên xe cứu thương liên lạc trực tiếp với kíp mổ của Bệnh viện Quận 9 và hướng dẫn kiểm soát máu chảy. Khi đến nơi, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp tham gia cứu chữa và nhanh chóng cầm máu cho bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tiên lượng phục hồi tốt. (S.Hải)