Thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Muốn có hợp tác xã kiểu mới cần có tư duy mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - “Nông dân muốn thu nhập cao hơn hãy vào hợp tác xã”, đây là quan điểm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo nhiều bộ, ngành tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã, ngày 6/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tính đến hết năm 2016, toàn quốc có hơn 19.500 hợp tác xã (HTX). Tổng số HTX phải tiến hành chuyển đổi theo Luật là 15.606 HTX, trong đó 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%); 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác (chiếm 2,87%) và chỉ còn khoảng 2.036 HTX (chiếm 13,23%) chưa tiến hành chuyển đổi theo Luật do còn vướng mắc một số vấn đề như: tài sản, công nợ...

Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, lãi bình quân 196,8 triệu đồng, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX là 31,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn tồn tại nhiều hạn chế về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước cũng như hạn chế trong nội tại các HTX. Nhiều HTX  vẫn trong tình trạng “bình mới, rượu cũ”, chưa đổi mới triệt để, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mô hình HTX kiểu cũ còn ảnh hưởng nặng nề trong khi HTX kiểu mới chưa thực sự phát huy vai trò, chưa huy động được sự tham gia của thành viên vào các hoạt động của HTX.

Bài học được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân rút ra là ở đâu Bí thư, Chủ tịch vào cuộc quyết liệt, ở đó có chuyển biến. Nơi nào chưa khẳng định rằng hộ cá thể về căn bản là không phù hợp với kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập thì còn chần chừ. Lấy ví dụ từ TPHCM, 80% giá trị sản xuất nông nghiệp là từ hộ cá thể, 15% từ các doanh nghiệp, 5% từ HTX, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cơ cấu của TP phát huy tối đa vai trò hộ cá thể, phát huy vai trò HTX còn thấp.

“Cần khẳng định lại hộ cá thể ngày càng nỗ lực để thích nghi nhưng về lâu dài đây không phải là mô hình thích ứng với kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập mà phải tiến lên HTX” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.  Đồng thời cho rằng, vị trí của doanh nghiệp rất quan trọng, doanh nghiệp có thể hợp đồng với một số nông dân làm người lao động trực tiếp, cung cấp đầu vào chất lượng cao cho HTX và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhưng doanh nghiệp trong nông nghiệp không thể thay thế được đa số nông dân. Trên 95% đất đai và lao động nông nghiệp Việt Nam vẫn tự làm thông qua hộ cá thể hoặc HTX.

Từ thực tế so sánh giữa hộ trồng rau của HTX và hộ trồng rau bên ngoài HTX ở TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năng suất rau của HTX cao hơn chỉ 0,7%, nhưng hộ nông dân bán cho HTX có uy tín, có thương hiệu nên giá bán cao hơn 10% và điều quan trọng nhất là thu nhập của hộ nông dân trong HTX cao hơn tới 35,7% nhờ giảm được các chi phí về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu… “Nông dân muốn thu nhập cao hơn hãy vào HTX” – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra một số giải pháp để phát triển HTX trong thời gian tới như khắc phục nợ văn bản, thống nhất nhận thức về HTX kiểu mới, hướng dẫn về giải thể HTX, sớm triển khai hình thành hệ thống kiểm toán HTX cả nước; nâng số HTX được hỗ trợ tiếp cận về vốn lên trên 50%; có chương trình hỗ trợ thực hiện hệ thống xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ HTX xuất khẩu; gắn nông thôn mới với phát triển HTX, tỷ lệ nông dân làm nông nghiệp trong HTX phải chiếm ít nhất 30%...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng khẳng định tham gia HTX là yêu cầu và xu thế tất yếu để hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững, đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải đưa Luật Hợp tác xã 2012 vào cuộc sống tốt hơn, giải quyết các nợ đọng về văn bản. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX, xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế để đảm bảo thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký HTX trên toàn quốc. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển và xem xét quy định thuế thu nhập doanh nghiệp cho HTX chỉ bằng khoảng 70% so với doanh nghiệp vừa và nhỏ; nghiên cứu để miễn thuế 2 năm đầu đối với HTX mới thành lập, hỗ trợ về thuế theo quy định trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập có được từ vốn góp của HTX, cập nhật trong sửa đổi luật thuế và một số luật trong năm 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thành nghị định về bảo hiểm nông nghiệp và tổng hợp kết quả xử lý nợ đọng, nợ xấu trong khu vực nông nghiệp, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Hiện mới có 12/63 tỉnh, thành phố có báo cáo thì tổng nợ xấu, nợ đọng của HTX đã là 300 tỷ đồng.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, muốn có HTX kiểu mới cần phải có tư duy mới, phải nhận thức rõ vị trí và vai trò của kinh tế hợp tác, HTX, nhất là trong nông nghiệp gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không có HTX nông nghiệp thì không thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời phải gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực chất là tổ chức lại sản xuất để gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; làm cho nông dân liên kết với nhau trong điều kiện của kinh tế thị trường để tăng sức mạnh. Trong thị trường mất cân xứng hiện nay, đầu vào rất ít người bán nhưng hàng triệu người mua, trong khi đầu ra ngược lại, hàng triệu người bán nhưng rất ít người mua mà không có HTX đứng ra làm vai trò thương thảo các hợp đồng về tiêu thụ và vật tư thì chỉ thua thiệt cho người nông dân.

Vân Thanh  

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/10/2018

* Ngày 23/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh TPHCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 148 học viên đối tượng là cán bộ trưởng (phó) phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ngành TP. Trong 2 tuần học tập (23/10 - 9/11), học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… (Đỗ Linh)

* Sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cho 1.900 học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 của  Trường THPT Trưng Vương Quận 1. Nội dung tuyên truyên gồm những quy định cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, những trường hợp miễn, hoãn… và định hướng một số nội dung về tuyển sinh quân sự. (Công Thành)

* Sáng 23/10, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị được triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và 16 giải pháp mà Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Đức Thiện)

Tin vắn ngày 22/10/2018

* Ngày 21/10, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị biểu dương 14 cán bộ Hội tiêu biểu năm 2018 và trao học bổng khuyến tài “1 + 1” cho 14 em học sinh, sinh viên; trao học bổng tài năng trẻ cho 20 học sinh, sinh viên. Các học sinh, sinh viên được trao học bổng đều đạt học lực khá – giỏi, 100% đạt đạo đức tốt. Đa số các em nhận học bổng thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế. Mức học bổng khuyến tài “1 + 1” và học bổng tài năng trẻ trao cho các em học sinh, sinh viên từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ. (Thùy Linh)

* Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành cho biết: Để thực hiện việc đấu nối công trình phát triển tuyến ống D200 đường Nguyễn Huy Tự, Mai Thị Lựu, Quận 1, nên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các ngày 23, 24, 25, 26, 27, 28/10, toàn bộ khu vực phường Đa Kao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành mong các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. (Đình Lý)

* Tối 21/10, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngân mãi chuông vàng” đặc biệt kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở diễn có sự tham gia của 12 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” nhiều năm qua, là: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thanh Toàn, Mỹ Vân, Huyền Trang, Minh Hảo, Vũ Thành, Ngọc Bảy, Văn Mẹo…(Ng.Tuyết)

* Chiều 21/10, tại buổi bế mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ V Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2018). Bắt đầu với 10.000 thông điệp sinh viên TP gửi đến Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam tại trang: www.thongdiepsinhvien.vn. (Ng.Tuyết)