Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Một số giải pháp xây dựng Sapharco trở thành một phần không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (thứ 2 từ phải qua) thăm, tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y. (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19)

(Thanhuytphcm.vn) - Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”. Để xây dựng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thì yếu tố tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Từ nhận thức đó, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) đã đưa nội dung xây dựng Sapharco trở thành một phần không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong những năm qua, cùng với lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn luôn quan tâm chỉ đạo duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, văn hóa công sở tại Công ty; ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; các nội quy, quy chế làm việc tại Công ty. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với việc bảo đảm tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ Công ty trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, từng bước nâng cao các chuẩn mực, đạo đức, năng lực của cán bộ, nhân viên ngành dược: luôn đặt sự an toàn, lợi ích của người bệnh lên trên hết; tôn trọng, bảo vệ quyền của người bệnh và khách hàng; tuân thủ các quy tắc đạo đức trong hành nghề và nghiên cứu y sinh dược học… góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, nhân viên Sapharco lịch sự, chu đáo, cẩn trọng, liêm chính, tận tâm và chuyên nghiệp; ứng xử văn hóa đúng mực trong nội bộ và đối với bên ngoài.

Đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (thứ 2 từ phải qua) thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh chụp trước đợt dịch Covid-19 lần thứ 4) Đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (thứ 2 từ phải qua) thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh chụp trước đợt dịch Covid-19 lần thứ 4)

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Công ty để họ an tâm lao động, sản xuất và nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Hàng năm, có hơn 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả tại đơn vị, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, chiến sĩ thi đua được công nhận.

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2020, có 5 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen Thành ủy, 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy, 112 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy Công ty và gần 200 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các chi, đảng bộ cơ sở; qua đó, đã góp phần đẩy mạnh việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Sapharco. Từ đó, Đảng ủy Công ty đã rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng Sapharco trở thành một phần không gian văn hóa Hồ Chí Minh:

Thứ nhất, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại doanh nghiệp. Mỗi đảng viên phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần gũi, sâu sát, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; có kế hoạch đi cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của người lao động; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, giữ vững ổn định trong toàn hệ thống Công ty.

Nhân viên Sapharco tích cực làm việc trong đại dịch để đảm bảo tiến độ công việc. Nhân viên Sapharco tích cực làm việc trong đại dịch để đảm bảo tiến độ công việc.

Thứ hai, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị cần phải gương mẫu trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty; thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; xây dựng tiêu chuẩn hành vi cá nhân, bảo đảm góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Thứ ba, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW và việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. Các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với hành; tiếp tục tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt trước cờ hàng tháng; thực hiện tuyên truyền tại nhà máy, trụ sở làm việc; lan tỏa các thông tin tích cực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (trái) trao giải Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 cho đồng chí Vũ Hà Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên - Nhân viên phòng Kiểm tra chất lượng Công ty CP DP DL Pharmedic. Đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (trái) trao giải Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 cho đồng chí Vũ Hà Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên - Nhân viên phòng Kiểm tra chất lượng Công ty CP DP DL Pharmedic.

Thứ tư, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị. Trong đó, chú trọng tuân thủ tuyệt đối các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Sapharco; nắm vững chuyên môn; sáng tạo trong lao động sản xuất; xây dựng phong cách, tác phong công nghiệp; nghiêm túc trong giao tiếp; tinh tế, lịch thiệp, văn minh trong ứng xử; tháo vác, siêng năng, có trách nhiệm với công việc; tôn trọng và giữ uy tín với khách hàng…; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mẫu hình cán bộ, nhân viên, người lao động, người thanh niên Sapharco… với những nội dung, tiêu chí cụ thể của doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị; chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn của doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống Công ty, qua đó từng bước xây dựng Sapharco trở thành một phần không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Mỹ Xuân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo