Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, trọng dân, có trách nhiệm với dân

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;…

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Đỗ Văn Phớn, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM.

Cẩm nang quý báu trong công tác vận động quần chúng

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, bài viết “Dân vận” đăng trên báo Sự thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tròn 70 năm, đến nay vẫn còn  nguyên vẹn giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành cương lĩnh dân vận của Đảng, là cẩm nang quý báu trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng, của Nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên giao cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, “Dân vận” là một bài báo có dung lượng nhỏ, ta có thể đếm được từng câu, từng chữ, nhận thức rõ từng ý, từng lời nhưng thực sự là một tác phẩm lớn, thể hiện tầm cao tư tưởng, đạo đức cao đẹp và phong cách đặc sắc của Hồ Chí Minh. Dân vận qua những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ta nhận ra khoa học và nghệ thuật của công tác vận động quần chúng.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận tại địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” với tinh thần chủ động, sáng tạo, thời gian qua, Đảng bộ TP Hà Nội đã triển khai các giải pháp đồng bộ toàn diện, hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Thành ủy và các cấp ủy đã luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân; tập trung quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ kỷ luật, kỷ cương.

Cũng về công tác dân vận này, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Quân đội luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trung tướng Trần Quang Phương cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới, theo hướng sát thực tiễn, địa bàn, sát đối tượng, nhất là công tác dân vận tại các khu đô thị, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo. Cùng với đó là nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để trở thành “điểm nóng”; đồng thời thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Đỗ Văn Phớn chúc mừng các tập thể, cá nhân có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Đỗ Văn Phớn chúc mừng các tập thể, cá nhân có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng phục vụ nhân dân

Tại hội thảo Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, thực tiễn 70 năm qua cho thấy, để có được niềm tin của nhân dân, mọi quyết định của Đảng phải xuất phát từ cuộc sống của nhân dân, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống của người dân là mối quan tâm hàng đầu. Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, các chính sách được ban hành không chỉ hợp lòng dân mà còn phải vận động, tuyên truyền để tạo đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ, động viên nhân dân tham gia, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới và tiếp tục phát huy giá trị thực tiễn, ý nghĩa sâu sắc tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, phục vụ cuộc sống, quyền lợi chính đáng của nhân dân và đó là trọng tâm của công tác dân vận.

Khẳng định công tác dân vận là một bộ phận rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, phải chú trọng công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, nhất là dân vận chính quyền các cấp. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực quả công tác quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu hoạt động. Đây chính là mục tiêu của Nhà nước ta, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Nhà nước phục vụ nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục, gặp gỡ trực tiếp người dân và bằng nhiều hình thức qua báo chí, qua mạng xã hội để người dân hiểu về tình đất nước, tin vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thấy được các lợi ích những dự án, công trình kinh tế -  xã hội đem lại lợi ích cho dân, cho nước; đồng thời không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân, chống phá, tạo bất ổn xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động của mình; phải trọng dân, chân thành với dân, gần dân, sát dân, vui buồn cùng dân, có trách nhiệm với dân, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, không vì chủ nghĩa cá nhân. Để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu phải tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Cần quy định rõ trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên; hàng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác dân vận của tập thể cấp ủy, đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên từ bản, thôn làng xã, huyện, tỉnh và trung ương xác định rõ tâm thế trách nhiệm vì dân, tâm huyết với dân công tác dân vận sẽ có chuyển biến tích cực; đồng thời phải chú trọng nhân rộng các điển hình công tác dân vận.

Tại Hội thảo, Ban Dân vận Trung ương đã công bố quyết định về việc công nhận và trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2017 – 2020) năm 2019. Đây là những tác phẩm được chọn ra từ 1.120 tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi trong năm nay.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo