Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Mặt trận Tổ quốc các cấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/6, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI vinh dự được đón Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong phần phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiên định, sáng tạo thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước.

Gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với phát triển kinh tế - xã hội

Đề nghị Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc thường xuyên lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đi đầu trong phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP; đặc biệt là các chương trình đột phá của TP như: Cải cách hành chính, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo đại hội Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo đại hội

Bên cạnh đó, tăng cường vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Cán bộ Mặt trận phải là những người thực sự có trách nhiệm với nhân dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực thi nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của cán bộ Mặt trận, nói đi đôi với làm.

Kiên định, sáng tạo thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội

Trong phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam TP đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam TP tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. MTTQ Việt Nam TP thông qua các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu là thành viên của mình ở các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, củng cố nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng; tiếp tục giáo dục lòng yêu nước trong nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo đại hội Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị MTTQ Việt Nam TP cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, thông tin kịp thời về tình hình phát triển của đất nước và TP, đập tan các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bôi xấu, kích động của các thế lực phản động, lấy mục tiêu phát huy lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam, mỗi người dân TP vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, có năng suất lao động cao, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam TP cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu để phát huy vai trò mặt trận, vai trò của người dân làm chủ xã hội một cách tốt nhất. MTTQ Việt Nam TP nghiên cứu phối hợp với các Ban Đảng của Thành ủy xây dựng thực hiện thí điểm MTTQ Việt Nam giám sát tổ chức Đảng ở cơ sở trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thực hiện trong năm 2020.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bức hình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bức hình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam TP tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo của hơn 4,5 triệu lao động TP ở mọi ngành nghề, mọi tầng lớp phát triển dịch vụ và công nghiệp TP để TPHCM tiếp tục dẫn đầu về năng suất lao động trong cả nước, đi đầu trong việc thực hiện đô thị thông minh, triển khai Khu đô thị sáng tạo. Đồng thời, phát huy nguồn lực của người lao động TP để thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn TP.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP cần tổ chức các cuộc trao đổi rộng rãi, sâu sắc với sự tham gia của các giới kinh doanh, khoa học, giáo dục, các đoàn thể, người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan nhà nước để làm rõ phương thức tổ chức, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong TP thời kỳ 2020 - 2030, thi đua sáng tạo của người Việt Nam, người dân TPHCM trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hội nhập quốc tế mạnh mẽ. MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên cần đi đầu trong việc vận động toàn xã hội chăm lo cho xây dựng gia đình hạnh phúc.

Long Hồ - Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo