Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Mạnh dạn trong phân cấp ủy quyền cho các phường triển khai thực hiện nhiệm vụ

Quang cảnh buổi giám sát.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đối với Quận 3. Tham gia cùng đoàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên. Tiếp đoàn giám sát có Chủ tịch UBND Quận 3 Võ Anh Đức.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Phạm Thị Thuý Hằng cho biết, hiệu quả thiết thực khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 và các quy định liên quan là đã tiết giảm ngân sách, tiết kiệm kinh phí vận hành, lương và các chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND quận, phường; đồng thời tinh giản biên chế, sắp xếp biên chế đối với đại biểu chuyên trách HĐND quận; tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy hành chính nhà nước; đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế thủ trưởng, Chủ tịch UBND quận trực tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường trực thuộc, giảm thiểu quy trình, thủ tục, thời gian so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP.

Đối với việc sắp xếp nhân sự phường Võ Thị Sáu, đồng chí Phạm Thị Thuý Hằng cho biết, UBND quận đã thực hiện điều động, sắp xếp 18/27 cán bộ, 10/24 công chức; sắp xếp 19/42 người hoạt động không chuyên trách. Bên cạnh đó, UBND quận đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 16 đơn vị sự nghiệp công lập thành 8 đơn vị, đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Đồng chí Phạm Thị Thuý Hằng cũng thừa nhận, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131, Quận 3 cũng gặp phải một số khó khăn. Cụ thể, công tác quản lý, điều hành ngân sách không đáp ứng kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Nguyên nhân do quận, phường không còn tự chủ cấp ngân sách theo quy định tại Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị định 33 của Chính phủ. Đặc biệt, nếu phát sinh các nhiệm vụ chi ngoài dự toán thì thủ tục khá phức tạp. Cụ thể, quận phải báo cáo Sở Tài chính trình UBND TPHCM, sau đó UBND TPHCM báo cáo và trình HĐND TP tại kỳ họp gần nhất. Do đó, không đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh phí cho quận, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng về an sinh xã hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát.

Ngoài ra, hiện cũng chưa có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về có tiếp tục giao UBND cấp quận quản lý đối với các dự án chuyển tiếp do UBND quận quyết định đầu tư như trước đây hay không. Do đó quận chưa có cơ sở thẩm định, quyết định điều chỉnh dự án. Mặt khác, về thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán thì những dự án này cũng chưa phân định rõ chủ đầu tư trình quyết toán cho Sở Tài chính TPHCM hay trình cho UBND quận.

Về nội dung này, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 3 Phan Thế Huy dẫn chứng, quận có 31 danh mục dự án mở rộng hẻm đã hoàn tất công tác vận động nhân dân và nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc hiến đất, cùng nhà nước mở rộng hẻm. Tuy nhiên, hiện quận vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư công cũng như chưa được ghi vốn đầu tư các dự án này. Từ đó, Quận 3 kiến nghị HĐND TPHCM sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư công, nhất là đối với các dự án đã lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn.

Kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương

Để thực hiện hiệu quả hơn mô hình chính quyền đô thị, ngoài việc xây dựng hoàn thiện các thể chế, chính sách, UBND Quận 3 kiến nghị TP tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở cấp quận, cấp phường phù hợp tổ chức chính quyền đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương, nhằm tạo ra cơ chế để các địa phương tự chủ hơn trong huy động nguồn lực, đầu tư phát triển và quản trị công. Cụ thể, ủy quyền một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhằm đáp ứng kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kính tế, xã hội tại địa phương.

Đồng thời, xem xét có cơ chế ủy quyền, hoặc giao nhiệm vụ cho quận, huyện trong các công tác có liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhằm đẩy nhanh được tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công…

Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu tại buổi giám sát. Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu tại buổi giám sát.

Ngoài ra, kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch quận phê duyệt thuê mướn mặt bằng cho các đơn vị sự nghiệp; cho phép quận để lại nguồn kết dư để quận điều tiết các hoạt động trên địa bàn; nới lỏng các khoản chi của địa phương…

Tại buổi giám sát, các đại biểu trong đoàn giám sát đề nghị Quận 3 cần đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng nhu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn; xác định cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính; kết nối dịch vụ công trực tuyển với Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, UBND TP… Ngoài ra, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc quận theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý; đánh giá việc phân cấp ủy quyền trong thực hiện Nghị quyết 131.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị UBND Quận 3 có giải pháp, cách thức để đối thoại với nhiều người dân hơn; quan tâm đến tâm tư, tình cảm của cán bộ thuộc diện sắp xếp. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng yêu cầu UBND Quận 3 tiếp tục đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 131 để có những đề xuất sát thực tiễn. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành trong triển khai thực hiện chính quyền đô thị; mạnh dạn trong phân cấp uỷ quyền cho các phường triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo