Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nâng cao chất lượng tham mưu công tác Đảng, công tác chính trị

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao thưởng cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT; Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTCĐ, CTCT trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

5 năm qua (2017 - 2022), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trong LLVT thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu bám sát vị trí, nội dung, nguyên tắc, chế độ được xác định trong quy chế; triển khai thực hiện nghiêm túc, hình thức đa dạng, phù hợp thực tiễn, thiết thực, chất lượng. Các loại sổ sách được đăng ký, ghi chép, cập nhật thường xuyên đúng theo biểu mẫu và hướng dẫn của cấp trên. Việc giảm 8 đầu sổ cấp tiểu đoàn 7 đầu sổ cấp đại đội so với qui định trước đây, đồng thời tích hợp nội dung đăng ký, thực hiện đánh máy một số loại văn kiện giúp đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ sở quản lý tốt công việc và có thêm thời gian tham gia các hoạt động, bám nắm đơn vị. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 3 nhóm tiêu chí, 4 mức phân loại và cách đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT; lãnh đạo, chỉ đạo công tác CTĐ, CTCT chặt chẽ, linh hoạt, nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu kết luận hội nghị Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định đúng vị trí, vai trò công tác kế hoạch – tổng hợp là khâu trung tâm trong điều hành, triển khai CTĐ, CTCT; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chú trọng đổi mới phương pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt, sát yêu cầu thực tiễn; phát huy vài trò cơ quan chính trị, cơ quan – cán bộ làm công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT trong tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, triển khai thực hiện.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị cần duy trì thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và nền nếp các chế độ công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT; xây dựng hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT phải sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng loại hình đơn vị; tổ chức thực hiện sáng tạo, quyết liệt; kiểm tra nắm tình hình thường xuyên, thực chất; chấn chỉnh khâu yếu, mặt yếu kịp thời, hiệu quả…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp vềCTĐ, CTCT, Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT, Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTCĐ, CTCT trong LLVT Quân khu.

Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo