Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Luật phải giáo dục con người, khơi dậy sự sáng tạo cá nhân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Giáo dục quốc gia và phát triển nhân lực cùng một số chuyên gia, nhà quản lý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tự chủ đại học là vấn đề bắt buộc.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sửa Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục là để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nguyên tắc làm luật là không mô tả hiện tại mà phải cho một quá trình lâu dài, phải theo đúng xu thế quốc tế, không vì đặc thù mà đi ngược với trào lưu của thế giới, được cả nhân loại công nhận.

“Luật phải giáo dục con người, về kiến thức và trí tuệ phải được khai mở, không áp đặt tuân thủ thụ động mà phải khơi dậy sự sáng tạo cá nhân. Luật phải toát lên được vấn đề ý thức công dân toàn cầu, có trách nhiệm trước các vấn đề quốc tế”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Luật Giáo dục mang tính “nền” cho cả hệ thống giáo dục, từng lĩnh vực phải nêu được nguyên lý căn bản, như nguyên tắc phổ thông, điều đầu tiên là ai cũng có thể đi học. Đã là phổ thông thì Nhà nước phải có trách nhiệm, vì giáo dục là một dịch vụ công thiết yếu. Trách nhiệm nhà nước ở đây là đảm bảo mức cơ bản, còn ở trên phải dành phân khúc cho xã hội hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận đang có sự nhầm lẫn giữa đào tạo tài năng và đào tạo chất lượng cao. Các đối tượng đặc biệt trong xã hội, hoặc thật tài năng, hoặc yếu thế thì Nhà nước phải đảm bảo, nhưng chất lượng cao thì phải để cho xã hội. Đây là điều cần phải bàn và đưa vào trong luật.

Cũng theo Phó Thủ tướng, không sửa Luật Giáo dục đại học sẽ không thể thực hiện tự chủ. Bản thân tự chủ đại học là phải tự chủ đến các đơn vị trong trường, đến từng giáo viên, từng học sinh. Tự chủ đại học là vấn đề bắt buộc.

Sau khi nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa XIV) và cơ quan thẩm tra là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) đã bổ sung nhóm chính sách mới là không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ học phí cho đối tượng ngoài công lập, đối tượng học sinh diện phổ cập và nhóm chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Ban soạn thảo dự luật đề nghị vẫn duy trì trường chuyên trong hệ thống trung học phổ thông chuyên và có sửa đổi phù hợp với đối tượng tuyển sinh hiện nay bởi hệ thống các trường chuyên thời gian qua ổn định và phát triển, phát huy tác dụng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Mô hình trường chuyên dành cho những học sinh có tư chất thông minh nhằm tạo nguồn đào tạo nhân tài chất lượng cao cho trường đại học, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học dự kiến tiếp thu các vấn đề về mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học; tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình; trình độ, thời gian, hình thức đào tạo; giáo dục đại học tư thục; trách nhiệm của Nhà nước, quản lý Nhà nước đối với giáo dục đại học và một số vấn đề khác.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ các khái niệm về các loại hình cơ sở giáo dục đại học, quy định khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, ưu tiên các cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Nhà nước có cơ chế phân bổ nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả, đảm bảo bình đẳng công tư trong điều chỉnh pháp luật. Quy định rõ mô hình và cơ chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập vận dụng theo mô hình doanh nghiệp và đảm bảo tính đặc thù của giáo dục đại học, không thương mại hóa…

Thực hiện tự chủ đại học trên nguyên tắc phân định rõ giữa quản lý Nhà nước với quản trị đại học của các trường; quy định rõ và nâng cao vai trò của hội đồng trường thực hiện các quyền của cơ quan chủ quản trong việc quyết định nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; huy động nguồn lực phát triển trường và quy định quyền tự chủ của trường đối với từng loại tài sản trong nhà trường… để thực hiện tự chủ đại học, dần xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản trường đại học. Quản lý nhà nước chỉ tập trung vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo