Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2369/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và các Ngày lễ lớn năm 2021 của đất nước. Dự kiến, Liên hoan có sự tham gia của 30 đội tuyển gồm thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thư viện thuộc Bộ Công an.

Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; về những truyền thống lịch sử, văn hóa, các cuộc đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Thông qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.

Cũng theo Quyết định, việc tổ chức Liên hoan phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các đội tuyển tổ chức tập luyện và ghi hình tham dự Liên hoan đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học. Trong quá trình triển khai tổ chức Liên hoan, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Dự kiến, Liên hoan có sự tham gia của 30 đội tuyển gồm: Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thư viện thuộc Bộ Công an. Lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2021 tại Hà Nội.

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo