Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 5 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, khoá XI nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu chủ trì hội nghị.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chăm lo cho người nghèo

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết: Trong năm 2020, hệ thống Mặt trận các cấp của TP đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục đổi mới cách làm trong tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được thực hiện tốt; đã phát huy tiềm năng của các thành phần, các giới trong thực hiện các cuộc vận động. Hệ thống Mặt trận từ TP đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện và tổ chức chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, dân nghèo, đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác, qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tổ chức cho nhân dân đón Tết đoàn kết, đầm ấm, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

Trong năm, hệ thống mặt trận TP cũng đã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng công tác phòng chống và ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, Quỹ Cứu trợ thiên tai, Quỹ “Vì người nghèo” đạt hiệu quả cao; kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng tham gia phòng chống, đặc biệt là các đối tượng người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai bão lũ; người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Tính từ 1/1 đến 2/12/2020, Quỹ “Vì người nghèo” toàn TP đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 153,6 tỷ đồng. Qua đó, đã kịp thời chăm lo hơn 166 tỷ đồng…; Quỹ Cứu trợ TP đã tiếp nhận ủng hộ hơn 128,7 tỷ đồng, trong đó hỗ đồng bào miền Trung hơn 104,6 tỷ đồng và hàng hóa các loại, trị giá hơn 7,2 tỷ đồng. Đến nay đã hỗ trợ hơn 63,7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị thiên tai hơn 54,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Về công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong năm, hệ thống Mặt trận các cấp TP phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức hoạt động giám sát, lắng nghe ý kiến Nhân dân, dư luận, báo chí; qua đó kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, phản ánh, kiến nghị đến chính quyền các cấp trong việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, góp ý thiết thực của Nhân dân trong xây dựng Đảng và chính quyền các cấp TP…

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mặt trận và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt NamTP năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị MTTQ Việt Nam TP tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam; triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng hơn cán bộ MT ở cơ sở, phải bố trí người có uy tín, kinh nghiệm và chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở; đi sâu hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, trước mắt là giám sát công tác cán bộ. Bên cạnh đó, tham gia chủ động, hiệu quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đảm bảo yêu cầu cơ cấu, tổ chức hiệp thương, giám sát, trong quá trình tổ chức bầu cử… Đồng thời, thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, nhà nước, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất, bức xúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải yêu cầu ngay từ đầu năm MTTQ TP cần ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của TP “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; cần quan tâm việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp Nhân dân về các chính sách, chương trình, biện pháp thực hiện. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể; tăng cường và tạo sự đồng thuận trong việc tập hợp đông đảo các giới, các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, cán bộ Mặt trận cần phát huy mạnh mẽ việc nêu gương, trước hết là nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đề nghị MTTQ TP cần đẩy mạnh hơn nữa trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận trước tiên là giám sát công tác Cải cách hành chính gắn với triển khai có hiệu quả việc thực hiện Đề án “MTTQ Việt Nam TP và Nhân dân giám sát hoạt động của Đảng và Chính quyền TPHCM giai đoạn 2020 – 2025”; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo, có chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, hành động thiết thực là thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một địa bàn biên giới” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo, biên giới Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương vào Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024 Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương vào Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí hiệp thương bổ sung, thay thế 10 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XI (2019-2024), gồm: Phạm Thành Lộc (nông dân tiêu biểu); Đặng Lợi Hoan (trí thức tiêu biểu); Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6; Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12; Trần Đức Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình; Đặng Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú; Thân Trọng Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp; Trương Kim An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè và Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP trao Cờ cho 4 tập thể xuất sắc dẫn đầu cụm; trao Cờ xuất sắc cho 4 tập thể và Bằng khen cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận TP năm 2020.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Báo cáo về hoạt động của chính quyền tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết: năm 2021, TP tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; Triển khai kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ; Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM, trong đó nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức trình các cơ quan Trung ương thông qua. Bên cạnh đó, TP tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; Triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư, góp phần hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa… Ngoài ra, TP cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI có hiệu quả ngay từ năm đầu; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo