Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Làm rõ vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội trong hệ thống chính trị ở địa phương

Các đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM tham gia kỳ họp tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 26/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thiện Nhân.

Qua thảo luận, một số đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn ĐBQH. Quan tâm đến quy định về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình với việc quy định tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số ĐBQH. Trong đó, nghiên cứu cơ chế dành tỉ lệ nhất định (khoảng 5%) cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín tham gia làm ĐBQH hoạt động chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội.

Về Đoàn ĐBQH, đa số đại biểu cho rằng cần làm rõ địa vị pháp lý, vai trò của Đoàn ĐBQH trong hệ thống chính trị ở địa phương. Cần xác định Đoàn ĐBQH là cơ quan của Quốc hội, là cánh tay nối dài của Quốc hội ở địa phương, độc lập tương đối với địa phương. Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu thống nhất việc chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận tại phiên thảo luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận tại phiên thảo luận.

Đánh giá cao các góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các ĐBQH tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các ĐBQH tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản và khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và có báo cáo giải trình đầy đủ trước Quốc hội, để các ĐBQH tiếp tục đóng góp ý kiến thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 16 chương, 186 điều. Dự thảo luật đã  cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường; không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Dự thảo Luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của các chính sách hiện hành; giảm thủ tục hành chính với các đối tượng thân thiện môi trường, tăng cường kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bên cạnh đó, lần đầu tiên đưa các quy định về bảo vệ môi trường trong các luật khác vào dự thảo Luật nhằm đặt nền móng hướng đến một bộ luật thống nhất về môi trường; phân công, phân cấp đi đôi với phân quyền; chuyển vai trò của Nhà nước sang vai trò trung tâm của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân. Đồng thời, xây dựng nền tảng thể chế phục vụ kiến tạo các mô hình phát triển bền vững như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thiết kế sản xuất, thương mại, tiêu dùng và tái chế xử lý chất thải, sản phẩm, bao bì hoặc sản phẩm sau sử dụng. Hình thành các ngành kinh tế mới như: đầu tư vào vốn tự nhiên, công nghiệp môi trường; hình thành thị trường phát thải.

Quang cảnh phiên thảo luận tại kỳ họp. Quang cảnh phiên thảo luận tại kỳ họp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Đây cũng là lần đầu tiên đưa chính sách môi trường của Việt Nam hài hòa tiệm cận với pháp luật quốc tế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, EVIPA, CPTPP, góp phần phòng vệ, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong cạnh tranh thương mại toàn cầu.

“Dự thảo Luật cũng thiết kế theo hướng đến việc hình thành đạo luật về bảo vệ môi trường, hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế - xã hội; đưa các quy định về bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định các chính sách bảo vệ môi trường khác…” - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo