Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Ký kết giao ước thi đua công tác dân vận khối đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy

Quang cảnh ký kết giao ước thi đua của các đơn vị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/8, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác dân vận năm 2018 của Cụm thi đua số 1, Khối đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy gồm các đơn vị: Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông và Vận tải, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Đảng ủy Khối Ngân hàng, Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.

Hội nghị đã thông qua chương trình công tác dân vận năm 2018, quy chế tổ chức và hoạt động thi đua công tác dân vận, nội dung ký kết giao ước thi đua công tác dân vận của Cụm thi đua số 1.

Theo đó, nội dung giao ước thi đua gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018), tuyên dương điển hình Dân vận khéo; nhân rộng mô hình, điển hình Dân vận khéo ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, đảng ủy các đơn vị thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về công tác dân vận; tích cực thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố; tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng chủ động, tích cực, tuyên truyền, thuyết phục thiết thực và hiệu quả, nắm bắt dư luận cơ sở, hướng về cơ sở, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. 

Phấn đấu 100% các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, thành phố, ngành đề ra năm 2018 và đạt danh hiệu thi đua “Xuất sắc”.

Văn Lượng

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo