Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Kịp thời định hướng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đại hội

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/3, Quận ủy quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Phường 19 và Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là hai đơn vị được chọn là đại hội điểm, tổ chức trước để rút kinh nghiệm cho đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ Phường 19 và Chi bộ Viện kiểm sát đã tập trung lãnh đạo tổ chức tốt công tác đại hội; thực hiện tốt chương trình đại hội, bảo đảm theo hướng dẫn của Quận ủy, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, phát huy tốt tính chủ động trong quá trình điều hành đại hội, tạo cho không khí đại hội thật sự tập trung và nghiêm túc.

Đáng chú ý, chất lượng thảo luận tại Đại hội của nhiều đại biểu khá tốt, nội dung thảo luận chú ý vào những vấn đề trọng tâm trong văn kiện gợi ý; công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được đảm bảo đúng theo quy trình, thực hiện một cách công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên và thành viên của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác chuẩn bị về số lượng, cơ cấu bảo đảm nhân sự giới thiệu ứng cử có số lượng nhiều hơn số lượng cấp ủy viên được bầu cử ít nhất 15%, bảo đảm được cơ cấu trẻ dưới 35 tuổi…

Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế như: nội dung văn kiện chưa nêu rõ được vai trò, giải pháp lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua; chưa đánh giá đầy đủ, nghiêm túc kết quả nổi bật, hạn chế trong từng mặt công tác, nội dung còn dài dòng, trùng lắp; chưa bám sát mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu theo dự thảo báo cáo chính trị Quận để xây dựng và bổ sung hệ thống chỉ tiêu của đơn vị; chưa tập trung đánh giá dự báo tình hình của đơn vị trong thời gian tới…

Trao đổi tại cuộc họp rút kinh nghiệm, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất cho rằng đại hội điểm tại Đảng bộ Phường 19 và Chi bộ Viện Kiểm sát cơ bản thành công. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm, đó là cần nghiên cứu đầy đủ các kế hoạch, quy định và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội; khi xây dựng kế hoạch cần phân công cụ thể từng thành viên của của cấp ủy chịu trách nhiệm chính thực hiện những nội dung, đầu việc cụ thể; chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Quận ủy để được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể; báo cáo kịp thời những vướng mắc của đơn vị mình đối với tổ công tác của quận để kịp thời định hướng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện đại hội; nắm chắc các quy định, nguyên tắc, quy trình, thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử trong Đảng;… Bí thư Quận ủy Vũ Ngọc Tuất cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy cần phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị; thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ, kịp thời xin ý kiến để tháo gỡ những khó khăn cho đơn vị.

Mỹ Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo