Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết: 10 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ Chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XII được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và được đánh giá cao. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, toàn ngành tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp thẩm định 54 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 721 lượt; hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, đồng thời, tiếp tục tham mưu tổ chức lớp mới vào đầu tháng 11/2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy, nhưng không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Xây dựng cổng thông tin điện tử của ngành Tổ chức xây dựng Đảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp...

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo