Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Kiểm tra người vào trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị để ứng phó dịch bệnh Covid - 19

Đeo khẩu trang trong một cuộc họp tại UBND TP

* Tổ chức họp trực tuyến nhằm tránh tập trung đông người

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện về những việc cần thực hiện trong tổ chức hội họp và việc vào trụ sở làm việc của sở, ban, ngành, UBND các cấp để phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu đối với việc tổ chức hội họp ở sở, ban, ngành, UBND các cấp trong giấy mời họp, ghi rõ thành viên đến dự họp phải đeo khẩu trang. Các cuộc họp phải đảm bảo không quá 50 người, người dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5m; hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Đồng thời, tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Cuộc họp nào có thể tổ chức trực tuyến được thì tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tránh tập trung đông người.

Bên cạnh đó, đối với việc vào trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các cấp cần bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra từ cổng vào (thân nhiệt và đeo khẩu trang) đối với tất cả mọi người vào trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến làm việc; người đến tham dự họp, liên hệ công tác…).

Hải Liên

 Từ khóa
Covid 19

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo