Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Kích thích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư là hết sức quan trọng

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

(Thanhuytphcm.vn) – Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng), các đại biểu đã được nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng trình bày Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của TP. Theo đó, nội dung Tờ trình nêu rõ 5 giải pháp huy động nguồn vốn phục vụ đầu tư công của TP.

Về tình hình và nhu cầu đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương của TP trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của TP là dần mở cửa lại hoạt động kinh tế, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và từng bước trở lại trạng thái phát triển kinh tế - xã hội trước đây, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, cần huy động các nguồn vốn đầu tư tham gia vào quá trình đầu tư phát triển kinh tế TP. Theo đó, việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả kết hợp với nâng cao vai trò “vốn mồi”, kích thích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư là hết sức quan trọng, đóng vai trò then chốt trong toàn bộ tiến trình phục hồi kinh tế TP. Đồng thời, phải đẩy mạnh kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư của xã hội tham gia đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, tổng nhu cầu vốn cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trên địa bàn dự kiến là 716.602 tỷ đồng (chưa bao gồm nhu cầu vốn đầu tư tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài...). Trong đó, ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí là 43.740 tỷ đồng, TP cần phải cân đối 672.862 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương để phục vụ đầu tư theo đúng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch của TP theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư công của TP có hạn, chưa thể đáp ứng đủ vốn đầu tư cho toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư công nêu trên.

Theo đồng chí Phan Thị Thắng, qua rà soát, đối chiếu khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương để chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025, TP có khả năng có thể cân đối nguồn vốn chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 261.967 tỷ đồng, cao hơn 119.410 tỷ đồng so với mức vốn thông báo của Thủ tướng Chính phủ (142.557 tỷ đồng), bao gồm các nguồn tăng thu từ phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển; nguồn thu từ cổ phần hóa; nguồn thu từ đấu giá đất...

Do đó, TP đã có Công văn số 1359/UBND-DA ngày 4/5/2021 kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thông báo điều chỉnh mức vốn dự kiến đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011 - 2025 từ các nguồn vốn đầu tư TP có thể huy động được theo đúng khả năng cân đối của TP.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 29/2001/QH15, Quốc hội chưa chấp thuận việc điều chỉnh mức vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP như đã kiến nghị ở trên mà chỉ quy định như sau: “Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi ngân sách địa phương hằng năm”.

Như vậy trong thời gian tới, TP cần tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn cho chủ đầu tư phát triển, làm cơ sở để bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công. Trường hợp TP có thể tăng thu các nguồn bổ sung thêm như đã dự kiến sẽ là yếu tố quan trọng để Trung ương chấp thuận điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của TP thêm 119.410 tỷ đồng so với mức vốn thông báo của Thủ tướng Chính phủ nhằm có thêm các nguồn vốn phục vụ thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra.

Về phương án bố trí vốn từ nguồn ngân sách, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, TP có thể huy động thêm khoảng 119.410 tỷ đồng. Trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc tăng mức vốn đầu tư công trung hạn như TP đã trình bày, Ban Cán sự đảng UBND TP đề xuất bố trí vốn cho các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các quận huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025. Cụ thể, đối với nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM, bố trí đầu tư cho 2 dự án khép kín Vành đai 2 thành phố (Đoạn 1, Đoạn 2).

Đối với số vốn bổ sung từ các nguồn vốn huy động khác, ưu tiên xem xét bố trí cho các dự án. Cụ thể, các dự án còn lại thuộc danh mục các dự án thực hiện 51 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về 4 chương trình phát triển TP. Tổng số dự án là 203 dự án, số vốn ngân sách dự kiến cần bố trí cho đầu tư công là 122.512,925 tỷ đồng. Các dự án theo đề xuất của UBND các quận huyện và TP Thủ Đức để thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các quận huyện. Bố trí vốn đầu tư cho các dự án phục vụ cho hoạt động an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội theo thứ tự ưu tiên trong từng lĩnh vực cụ thể.

Về các giải pháp huy động nguồn vốn phục vụ đầu tư công, sẽ tăng cường khả năng cân đối vốn đầu tư ngân sách TP. Cùng với đó là huy động các nguồn lực đầu tư từ quỹ đất công và tài sản công của TP; huy động các nguồn lực đầu tư thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó là tạo đột phá trong xã hội hóa đầu tư và thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực hỗ trợ phục hồi kinh tế.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo