Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) – Đó là ý kiến của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 7/12.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt 1.638 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 673 tỷ USD, xuất siêu hơn 10 tỷ USD; hơn 194.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước và nhiều kết quả nổi bật khác. Riêng 9 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng GDP đạt 8,83% mức cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Cùng với cả nước, TPHCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đạt kết quả đáng mừng khi thu ngân sách ước năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, bằng 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 294.500 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đã đạt hơn 141 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 120 tỷ USD; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. “Có thể khẳng định, những thành tựu TP đạt được có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP mà tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.” – đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, các doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân TP trong năm 2022. Trong thành công chung của TP, có sự đóng góp tích cực của HĐND TP, đã kế thừa, phát huy, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng hành cùng UBND; có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời trong hoạt động, đặc biệt là trong giai đoạn TP ứng phó với dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19; cùng với sự đóng góp trí tuệ, trách nhiệm cao của Đoàn đại biểu Quốc hội TP…

Cần có những giải pháp đột phá

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành của TP cần nắm chắc, kịp thời thể chế hóa, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là những nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt tại  Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 5 Vùng trong cả nước. TP cần có những giải pháp đột phá, trước mắt, tích cực chuẩn bị các nội dung Bộ Chính trị đã cho ý kiến, tiếp tục thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM. Nếu kịp và đảm bảo chất lượng có thể trình Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp gần nhất. “Sự bứt phá đi lên của TP có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với TP mà tác động rất lớn trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.”- đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị TP cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của từng đơn vị cấp huyện, cấp xã, để tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề cấp bách của TP; tập trung cao độ để phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thu chi ngân sách nhà nước, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, tập trung đầu tư cho phát triển.

Đồng thời, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có những giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả khối lượng công việc rất lớn của TP hiện nay.

Bên cạnh đó, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trấn áp tội phạm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị HĐND TP cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; bám sát nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM; Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; thực hiện thật tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan. Mỗi đại biểu HĐND phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm chắc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình cụ thể của TP; có ý kiến góp ý thẳng thắn, sắc sảo, chất lượng cao; gần dân, sát dân hơn để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu đáo ý kiến của nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân TP.

Đồng thời, chủ động phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội TP trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao; Phối hợp chặt chẽ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với những quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, kiên cường cách mạng, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; quyết định đúng đắn, phù hợp và giám sát chặt chẽ của HĐND TP, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND, sự đoàn kết thống nhất, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sớm trở thành TP văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ; đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, phát triển ngang tầm các TP lớn trong khu vực Châu Á.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo