Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Khuyến khích các ý kiến, sáng kiến của người dân là chủ trương tích cực

Một góc TPHCM về đêm. (Ảnh: Quốc Thanh)

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch “khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TPHCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”. Kế hoạch này nhằm khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân TP, đồng bào các giới, kiều bào,… góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP về mọi mặt… Kế hoạch cũng đề ra chương trình gặp gỡ giữa Thường trực Thành ủy - Thường trực HĐND - Thường trực UBND - Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP với các tầng lớp nhân dân TP, cán bộ nghỉ hưu, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà quản lý, đoàn viên, thanh thiếu niên, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, độc giả, khán thính giả trong và ngoài nước…

Việc khuyến khích các ý kiến, sáng của của các tầng lớp nhân dân đã được lãnh đạo TP nhắc đến ở các năm trước. Đây là một chủ trương thực sự tích cực, có ý nghĩa thiết thực và có thể tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của TP, khi TP có thể thu hút, tập trung các nguồn lực tri thức để đóng góp vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Không chỉ vậy, chủ trương này còn có thể khơi gợi các ý kiến, sáng kiến của người dân nhằm thể hiện năng lực bản thân vào tham gia vào sự phát triển của TP, nhất là khi các ý kiến, sáng kiến đó có trân trọng lắng nghe, ghi nhận, chọn lọc và tiếp thu.

Theo kế hoạch, lãnh đạo TP sẽ có các cuộc gặp với từng giới để ghi nhận các ý kiến, sáng kiến. Để từng ngành, từng giới có thể mạnh dạn, hăng hái tham gia đóng góp, cần có những cơ chế và cách thức phù hợp, như lãnh đạo cần thẳng thẳn nghe phê bình và mạnh dạn khắc phục các hạn chế, tồn tại; cần cầu thị lắng nghe và tiếp thu nhiều nhất có thể được các ý kiến, nhất là phải tìm cách “lọc ra”, “lẩy ra” các ý kiến có giá trị thực sự; có biện pháp biểu dương các sáng kiến tích cực, có thể thực hiện hiệu quả trong thực tế; khẩn trương tiến hành thực hiện các sáng kiến phù hợp, có thể tiến hành ngay…

Tuy nhiên, bên cạnh các cuộc gặp gỡ này, để người dân có thể thường xuyên đóng góp ý kiến, cần thiết xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh, hiến kế của người dân ở tất cả các lĩnh vực. Các kênh đó có thể bao gồm:

- Đường dây “nóng” ở các cơ quan quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Đường dây “nóng” thì phải thực sự “nóng”, tức là luôn ghi nhận các ý kiến chứ không phải lúc có; việc ghi nhận các ý kiến phải trung thực, khách quan, chính xác và các ý kiến phải được tiếp thu rõ ràng, được xử lý đúng quy định. Dĩ nhiên, cần phân loại các ý kiến phản ánh tình hình, các khiếu nại, các bức xúc… với các ý kiến hiến kế, đóng góp, các sáng kiến, sáng tạo; do đó nên hướng dẫn người dân thể hiện ý kiến vào các kênh, đường dây (line) phù hợp.

- Cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử (email), qua đường công văn ở các cơ quan quản lý nhà nước và một số cơ quan chức năng khác. Ở cổng thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước cần có chức năng gửi ý kiến để người dân có thể trực tiếp đóng góp ý kiến, nêu các hiến kế vào đó, đồng thời có bộ phận thường xuyên đọc, xử lý và phản hồi các ý kiến nhận được. Các cơ quan cũng cần công khai địa chỉ email, kể cả email của lãnh đạo cơ quan, có chế độ bảo mật thích hợp và thường xuyên kiểm tra thư để ghi nhận, phản hồi kịp thời các ý kiến của người dân.

- Hệ thống báo chí TP. Các cơ quan báo chí TP cần được lãnh đạo TP giao một nhiệm vụ quan trọng là tiếp nhận các ý kiến đóng góp, các sáng kiến, sáng tạo, các hiến kế của mọi người dân và chuyển đúng đến cơ quan chức năng phụ trách vấn đề đó. Đồng thời, với một số ý kiến, vấn đề người dân gửi đến tòa soạn như một bài cộng tác mà tòa soạn nhận thấy có thể đăng công khai thì có thể xử lý và cho đăng, phát như một tác phẩm báo chí, sau đó cũng cần gửi ý kiến đó cùng với các ý kiến phản hồi liên quan đến nơi nhận phù hợp; với những vấn đề không thể đăng, phát công khai thì chuyển đến cơ quan chức năng xử lý.

- Trực tiếp ghi nhận ý kiến qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đường công văn ở các cơ quan dân cử. Là đại biểu và cơ quan dân cử (đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, HĐND các cấp) cũng là những kênh tiếp thu các ý kiến, sáng kiến của người dân, thông qua ghi nhận trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri hoặc các hình thức tiếp nhận khác (điện thoại, email, thư từ…). Để người dân chủ động và mạnh dạn phản ánh, bản thân các đại biểu phải thực sự cầu thị, tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến của cử tri, có năng lực định lượng (bước đầu) các ý kiến đó để ghi nhận được ý kiến cần thiết, tránh trường hợp phản bác hoặc có thái độ ứng xử không phù hợp ngay từ đầu với ý kiến của người dân.

Các kênh này phải được duy trì thường xuyên, liên tục và thực sự có trách nhiệm với công việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp, sáng kiến của người dân. Nên xem đây là các ý kiến đóng góp của người dân, không phải là các đề án hay nghiên cứu khoa học, hoặc các ý kiến có hàm lượng khoa học, được gửi đến các cơ quan chức năng như là một hiến kế. Tức là, trong điều kiện cụ thể của mình, người dân có thể tham gia vào đóng góp xây dựng TP thì chính quyền nên trân trọng lắng nghe, tiếp thu và có thể thực hiện nếu phù hợp.

Việc xây dựng một TP sáng tạo có nội hàm là phát huy mọi tổ chức, cá nhân của TP tham gia sáng tạo và đóng góp các sáng tạo đó vào quá trình phát triển TP. Trong hơn 10 triệu dân TP chắc chắn có nhiều người có những ý tưởng hay trên những lĩnh vực, ở những vấn đề mà TP đang còn bất cập, hạn chế. Vấn đề là làm sao khơi gợi, phát huy được các sáng kiến đó để phục vụ đắc lực vào công cuộc xây dựng TP. Đó là trách nhiệm mà cũng là nghệ thuật của lãnh đạo TP.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo