Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Không vì nể nang, thành tích, danh hiệu mà không xử lý nghiêm khi thấy cán bộ, đảng viên sai phạm

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 28/11, Quận ủy Quận 12 tổ chức Hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm phòng, ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên (ảnh). Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa được thường xuyên, việc quản lý, rà soát đối chiếu công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên chưa được quản lý chặt chẽ; tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhất là liên quan đến đất đai còn nhiều bất cập, hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chưa thật sự sâu sát.

Tại hội nghị, để phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên đạt được kết quả tốt, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, rà soát các lĩnh vực, ngành dễ phát sinh tiêu cực, định kỳ luân chuyển, đổi vị trí việc làm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và nhất là sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị, xã hội; cộng đồng dân cư.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là công việc thường xuyên nhằm tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời, đồng chí, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các vi phạm chủ quan, khách quan trong khi thực thi công vụ, trường hợp sai phạm đến mức xử lý thì phải xử lý nghiêm không vì nể nang, thành tích, danh hiệu khi thấy cán bộ, đảng viên sai mà không xử lý.

Đoàn Nam

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo