Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Không thực hiện việc phân công thường trực cấp ủy kiêm trưởng ban tổ chức cấp ủy

(Thanhuytphcm.vn) – Thành ủy TPHCM vừa có thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp trở lên trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban thường vụ cấp ủy quận, huyện và cấp trên cơ sở thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW trong việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp trở lên tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Thông báo nêu rõ, giao Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn Ban thường vụ cấp ủy quận, huyện và cấp trên cơ sở xây dựng và thẩm định phương án nhân sự đại hội đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo định hướng là bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với các đồng chí là Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp trở lên. Cùng với đó là không thực hiện việc phân công Thường trực cấp ủy kiêm Trưởng Ban tổ chức cấp ủy nhằm đảm bảo kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền, không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên công việc được giao. Phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp.

S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo