Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Không ngừng tự đổi mới, chủ động đi trước trong dự báo tình hình để tham mưu lãnh đạo

Đồng chí Ngô Hoàng Tú (trái) trong một lần tham gia tặng quà cho người nghèo trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Quận 12.

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác tuyên giáo của Đảng luôn giữ vị trí quan trọng, là một vũ khí sắc bén trong xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng chính là người đã khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng của Đảng.

Tại Hội nghị Tuyên huấn miền núi, ngày 31/8/1963, Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Để mưu lợi cho nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân, Bác chỉ rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác Tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động Tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác Tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. Bác còn chỉ rõ: Quá trình tiến hành công tác Tuyên giáo phải đảm bảo tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của Đảng.

Trải qua 89 năm, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ đó đã và đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ.

Điển hình như đồng chí Ngô Hoàng Tú, cán bộ Tuyên giáo phường Thạnh Xuân, Quận 12 là một đồng nghiệp trong ngành và là một tấm gương có thể học hỏi nhiều từ những công việc hàng ngày. Là cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường, đồng chí Hoàng Tú đã tham mưu Đảng ủy phường thực hiện tốt các nội dung của công tác tư tưởng, trong đó nổi bật nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đi vào lòng người, như: Xây dựng chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” đăng tải trên fanpage của phường, đến nay đã đăng được hơn 40 kỳ. Qua mỗi câu chuyện về Bác và bài học kinh nghiệm được rút ra đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo lời Bác. Hay như việc biên soạn những tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

Ngoài ra, là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan, đồng chí Ngô Hoàng Tú cùng Chi đoàn thực hiện công trình “Nhận - trả hồ sơ khai sinh tại nhà” như là một biện pháp thiết thực nhất góp phần thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại phường.

Với những công việc cụ thể và thiết thực nhất, trong năm 2019 đồng chí Ngô Hoàng Tú đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen trong việc thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và là một trong 800 đại biểu vinh dự được tham gia hành trình Về nguồn “Sáng mãi niềm tin” do Thành ủy TPHCM tổ chức.

Học tập những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống 89 năm ngành Tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, mỗi người làm công tác Tuyên giáo phải không ngừng rèn luyện để vững vàng về bản lĩnh chính trị; tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Không ngừng tự đổi mới và hoàn thiện mình, chủ động đi trước trong dự báo tình hình, tâm trạng, dư luận xã hội để tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo tuyên truyền, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của nhân dân, qua đó định hướng, ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kiến Quốc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo