Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 23/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đánh giá ngành tuyên giáo toàn quốc trong năm 2019 đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong đó có nhiều việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019. Công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo thể hiện rõ phương châm đi trước mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cấp, các ngành đã chủ động nghiên cứu, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm để các cấp giải quyết. Trong đó có việc tuyên truyền, cung cấp cho người dân thông tin về nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vào khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot; tuyên truyền 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, giúp cho gia đình, các cựu chiến binh, thương binh, liệt sỹ nhìn nhận một cách khách quan, trung thực, đúng bản chất của lịch sử.

“Đây cũng là lần đầu tiên mở ra tuyên truyền một cách hệ thống, đánh tan những suy nghĩ việc chúng ta e dè, nể nang mà vẫn hài hòa trong đấu tranh, tuyên truyền đối ngoại”, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định. Ngành cũng đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên khắp cả nước.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch; bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội. “Có thể nói, những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong năm 2019 là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức đảng các cấp”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy nhiệm vụ của ngành tuyên giáo càng nặng nề. Toàn ngành cần chú trọng việc tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. “Ngành tuyên giáo các cấp phải chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Song song đó, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành Tuyên giáo trong năm 2020 là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí – xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản theo phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo