Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,6%

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các sở - ngành, quận, huyện tập trung chỉ đạo rà soát các nội dung, giải pháp thực hiện các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND TP về công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm để đề ra kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia nhằm đạt mục tiêu nhanh chóng kéo giảm rõ rệt tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội và dịch HIV, tạo môi trường bình yên, thuận lợi cho đầu tư, phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: học sinh, sinh viên, người lao động không có việc làm ổn định, các chủ cơ sở và nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức, viên chức, nhân viên đang làm công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP.

TP cũng yêu cầu xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; triển khai Chương trình tăng cường quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy đến năm 2025; Chương trình nâng cấp các cơ sở cai nghiện ma túy và phát triển các điểm vệ tinh tại cộng đồng (từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025). Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức điều tra, rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố; lập danh sách và có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các đối tượng nghiện ma túy nặng, có dấu hiệu rối loạn tâm thần, “ngáo đá"... để phòng ngừa các hành vi nguy hại cho xã hội. Thực hiện đa dạng các mô hình điều trị nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy.

UBND TP cũng yêu cầu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,6%, khống chế tỷ lệ nhiễm mới HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,03%; bình thường hóa bệnh HIV/AIDS, tạo môi trường thuận lợi cung cấp các dịch vụ thân thiện, tránh sự kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS; tiếp tục góp phần giảm tác hại của HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng đến mục tiêu 90-90-90 năm 2020 (90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ, 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục, 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định).

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo