Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Khối thi đua 12 triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/7, Khối thi đua 12 gồm các Tổng công ty: Công nghiệp Sài Gòn, Cấp nước Sài Gòn, Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Nông nghiệp Sài Gòn, Địa ốc Sài Gòn, Xây dựng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị lần thứ II sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 (ảnh).

Trong 6 tháng đầu năm nay, Khối thi đua 12 đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, động viên kịp thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và cán bộ công nhân viên; đề ra những biện pháp cụ thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu để phấn đấu.

Bên cạnh đó, Khối thi đua 12 cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, nhân viên và người lao động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Khối thi đua 12 tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Bàn tay vàng”, phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm theo yêu cầu của Thành phố… phù hợp với từng đơn vị. 

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối thi đua 12 chú trọng các hoạt động nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cán bộ công viên chức lao động, để động viên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các thành viên trong Khối.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận chuyên đề “Văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công sở” góp phần duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp hàng ngày tại các Tổng công ty.

Đinh Bích

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 14/12/2018

* Ngày 14/12, Huyện ủy Củ Chi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Qua kiểm điểm và đánh giá để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hoàn thành trước 5/1/2019. (Thu Hà)

* Sáng 12 và 13/12, phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp phường của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… (Lâm Đức Nhiều)

Tin vắn ngày 13/12/2018

* Khởi động từ ngày 10/10, cuộc bình chọn sách hay “Những quyển sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ” (Đường Sách TPHCM phát động) đã nhận được hơn 300 tựa sách đề cử từ bạn đọc và nhiều đơn vị làm sách có uy tín. Từ đó, Hội đồng chuyên môn chọn ra 30 tựa sách vào tiếp vòng bình chọn (gồm nhiều đầu sách quen thuộc như: Doraemon, Harry Potter, Suối nguồn, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu…). Bạn đọc sẽ bình chọn trực tiếp cho 20 tựa sách vào vòng 3 tại bảng trưng bày 30 tựa sách đề cử trên Đường Sách TPHCM. Bình chọn diễn ra đến hết ngày 2/1/2019. (Ng.Tuyết)

* Chiều 12/12, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm mang chủ đề “Giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các nội dung thi đua như: tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; thực hiện nghiêm các chỉ thị, chế độ quy định, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tích cực, tinh thần tự giác của chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nền nếp chính quy; quyết tâm phấn đấu không có đơn vị vi phạm kỷ luật, không có cá nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,3%. Đợt thi đua diễn ra đến ngày 15/1/2019. (Hữu Mạo)