Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Khối thi đua 12 triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/7, Khối thi đua 12 gồm các Tổng công ty: Công nghiệp Sài Gòn, Cấp nước Sài Gòn, Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Nông nghiệp Sài Gòn, Địa ốc Sài Gòn, Xây dựng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị lần thứ II sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 (ảnh).

Trong 6 tháng đầu năm nay, Khối thi đua 12 đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, động viên kịp thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và cán bộ công nhân viên; đề ra những biện pháp cụ thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu để phấn đấu.

Bên cạnh đó, Khối thi đua 12 cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, nhân viên và người lao động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Khối thi đua 12 tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Bàn tay vàng”, phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm theo yêu cầu của Thành phố… phù hợp với từng đơn vị. 

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối thi đua 12 chú trọng các hoạt động nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cán bộ công viên chức lao động, để động viên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các thành viên trong Khối.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận chuyên đề “Văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công sở” góp phần duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp hàng ngày tại các Tổng công ty.

Đinh Bích

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo