Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Khơi dậy ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để đánh giá sát thực tiễn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu thời gian tới, nhằm bảo đảm cho TP phát triển nhanh, bền vững, theo Nghị quyết đề ra.

Kinh tế TP phục hồi nhanh và khá toàn diện

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022, trước bối cảnh khó khăn tác động của tình hình thế giới, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ với quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, TP đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội TP đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng trên 9%; có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt và 3 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở đánh giá.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, tại buổi làm việc chiều ngày 27/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao tốc độ phục hồi, phát triển của TP. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, TPHCM đã góp phần rất quan trọng vào thành quả chung của cả nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý bên cạnh kết quả đạt được, TP đã, đang và sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu Tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP, thảo luận cho ý kiến sâu một số nội dung. Trong đó, phân tích, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức có thể xảy ra để chủ động, không bị bất ngờ trước những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển của TP; dự báo những lĩnh vực sẽ gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị các giải pháp điều hành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cùng với đó là thảo luận cho ý kiến về chủ đề năm 2023 và cho ý kiến về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP. Góp ý, bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung ưu tiên, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của TP trong năm 2023, tạo cơ sở vững chắc cho những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, cho ý kiến về những giải pháp cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm cho TP phát triển nhanh, bền vững, theo Nghị quyết đề ra, nhất là vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng... Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sẵn sàng tổ chức và đề nghị Trung ương, nghiên cứu thực hiện thí điểm các cơ chế đặc thù sẽ được Quốc hội nghiên cứu cho chủ trương trong thời gian tới.

Đánh giá sát thực tiễn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được nhiều kết quả rõ nét, khá toàn diện, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân sau đại dịch; đề cao trách nhiệm nêu gương, củng cố niềm tin và động lực cho cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, khơi dậy ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, quyết  liệt ở từng cấp, từng ngành. Tinh thần làm đúng và làm tốt việc được giao ngày càng tạo được chuyển biến sâu rộng.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thẳng thắn nhìn nhận, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Để tiếp tục làm tốt công tác này, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, các đại biểu trao đổi, thảo luận đi sâu một số nội dung. Trước hết, là tiếp tục thực hiện chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022 trong bối cảnh mới, tìm những biện pháp thực chất hơn, hiệu quả hơn cho năm 2023 và thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với đó là đổi mới phương thức nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 14 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP.

Riêng tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Quy định 1374 trong tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh thẩm quyền, các cấp đã tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tế qua kiểm tra giám sát và lắng nghe nhiều thông tin nhiều chiều từ cơ sở thì vẫn còn những mặt hạn chế. Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, nhất là hạn chế và giải pháp hữu hiệu thời gian tới trong thực hiện Quy định này.

“Tôi đề nghị các đồng chí tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung dân chủ, sâu, thẳng thắn, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để đánh giá sát thực tiễn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu thời gian tới.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo