Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Khơi dậy mọi tiềm năng để cùng chung tay xây dựng huyện Bình Chánh phát triển nhanh và bền vững

Toàn cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã đến dự.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Hoàng Quân đề nghị cán bộ chủ chốt huyện, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thủ trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến quần chúng nhân dân đảm bảo súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và động viên Nhân dân cùng chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Trần Hoàng Quân cũng đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần xem việc quán triệt Nghị quyết cho cán bộ đảng viên là nội dung quan trọng. Các nội dung trọng tâm đã được Đại hội thông qua cần phải tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa nội dung cấp huyện gắn với nghị quyết cơ quan, đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò giám sát thường xuyên.

Đồng chí Trần Hoàng Quân cũng lưu ý định kỳ cần sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp để đảm bảo Nghị quyết được thực hiện có hiệu quả. Cần tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động đa dạng, phù hợp với nhiều thành phần nhằm khơi dậy mọi tiềm năng, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân để cùng chung tay xây dựng huyện Bình Chánh phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm và 13 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

Minh Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo