Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Góp ý các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết 54:

Khẩn trương nhưng phải có lộ trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu kết luận buổi họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì cuộc họp nghe các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và chuyên gia góp ý các chương trình, đề án của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tại buổi góp ý, đa số ý kiến đánh giá cao các cơ quan liên quan của TP đã khẩn trương trong việc xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54, nhưng lưu ý việc triển khai các nội dung chương trình, đề án cần có bước đi và lộ trình để mang lại hiệu quả.

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho cơ sở

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại buổi góp ý là nội dung phân cấp, ủy quyền. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, đối với việc ủy quyền, cái gì phân cấp được thì đề xuất phân cấp luôn và khi ủy quyền nên ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở chứ không nên ủy quyền cho UBND quận, huyện và sở.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với việc phân cấp ủy quyền, mục tiêu cuối cùng là sự hợp lý hóa công việc của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính để làm sao mỗi người mỗi việc giúp tiến trình giải quyết nhiệm vụ hành chính công vụ được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn, giảm nhũng nhiễu và sát dân hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, nếu phân cấp ủy quyền tốt sẽ giúp tạo thêm sự chủ động cho người đứng đầu và cho cả bộ máy của cơ quan công quyền, cùng với đó trách nhiệm được tăng cường hơn.

Về nguyên tắc ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thành Tài khuyến nghị: Công việc nào giao cho cấp cơ sở mà cấp cơ sở làm tốt hơn ở trên thì nên đưa về cho cơ sở; đồng thời đã ủy quyền thì phải tăng thêm quyền hạn cho người được ủy quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng lưu ý, việc ủy quyền nên có bước đi và làm thí điểm để đơn vị được ủy quyền có thời gian làm quen; khi làm thí điểm cần làm các việc như nội dung ủy quyền, mức độ ủy quyền, cách thức ủy quyền để các đơn vị được ủy quyền người ta tham gia ý kiến.

Tạo môi trường tốt để thu hút nhân tài

Bên cạnh việc phân cấp, ủy quyền, các ý kiến cũng tập trung góp ý làm rõ một số nội dung về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ, mục đích thu hút nhân tài không rõ nên phương thức thu hút chỉ lưu tâm đến chuyện trả tiền. “Chúng ta thu hút nhân tài để làm khoa học hay để làm quản lý, hay làm chuyên gia tư vấn? Bởi vì, nếu thu hút nhân tài làm khoa học thì không cần vào cơ quan nhà nước mà phải trả nó về đúng vị trí là cơ quan nghiên cứu khoa học và nhà khoa học chứng minh tài năng của mình ở công trình nghiên cứu. Còn huy động nhân tài ở công nhân lao động thì hãy để chuyện đó cho các doanh nghiệp làm. Cái nhà khoa học người ta cần là môi trường làm việc hơn là tiền” - đồng chí Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý.

Còn nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị: Nên thu hút đội ngũ chuyên gia giúp TP xây dựng thành phố thông minh; lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các viện, trường. Còn về cách thu hút nhân tài phải tạo môi trường hấp dẫn cho chuyên gia, lao động sáng tạo trẻ tìm đến TP làm việc.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng không nên thu hút chuyên gia về làm quản lý, làm cán bộ công chức mà với TP nên thu hút chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển. Ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ, nên thu hút thêm chuyên gia trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Hạn chế những khó khăn cho người dân

Cũng tại buổi góp ý, các đại biểu cũng đề xuất TP nhiều vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết 54. Đồng chí Phạm Chánh Trực khuyến nghị TP cần tập trung làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Đó là TP nên tổ chức lại không gian đô thị theo hướng TP đa trung tâm, trung tâm và vệ tinh. Song song đó, TP cần thí điểm vận dụng cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng cơ chế chính quyền đô thị với chính quyền điện tử làm hạt nhân quản lý điều hành thành phố thông minh. Đối với cơ chế, chính sách đất đai, TP nên điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch để dành mặt bằng thỏa đáng cho việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân...

Về vấn đề đầu tư, chính quyền TP cần kiên quyết điều chỉnh cân đối giữa đầu tư cho cơ sở vật chất và đầu tư cho con người, giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với kết cấu hạ tầng xã hội (nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trường học, bệnh viện). Đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, hạn chế tối đa gia tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân TP.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý.

Liên quan vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải dựa trên cơ sở hiệu quả công việc khắc phục tính bình quân nhằm tạo động lực, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là ai đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức; ai quyết định mức thu nhập tăng thêm và nếu làm không khéo sẽ hình thức, dàn trải. Vì vậy, việc này nên giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị không chỉ tính trên lượng nước thải mà tính mức độ độc hại của nước thải thải ra môi trường.

Phát biểu kết luận buổi góp ý, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP giữa tháng 3 là kỳ họp cực kỳ quan trọng, có những nội dung cần phải bàn kỹ, sâu và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của TP đối với những thẩm quyền mà HĐND TP được tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đưa ra tại buổi góp ý đã nhận định, đánh giá tình hình của TP để từ đó giúp cho HĐND TP có nghị quyết vừa mang tính chất bao quát, vừa mang tính cụ thể để khi triển khai đi vào thực tiễn mang tính khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP sẽ được HĐND TP ghi nhận và nghiên cứu. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết đối với sự phát triển của TP, nhưng cũng tư vấn giúp cho HĐND TP nên quyết cái gì, quyết như thế nào để vừa đúng với tầm của TP, cũng như phù hợp với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự phát triển của TP.

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 19/12/2018

* Chiều 19/12, Ban Chỉ đạo cung ứng và tiết kiệm điện Quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018. Trong năm 2018, chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” phát hơn 80.000 cẩm nang tuyên truyền tiết kiệm điện, đạp xe diễu hành, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất,.. Qua đó có hơn 33.700 hộ dân tham gia, sản lượng điện tiết kiệm được hơn 25,7 triệu kWh điện. Dịp này, UBND Quận 4 tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích đóng góp trong chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018; trao Giấy công nhận “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018 cho 521 hộ gia đình. (Mỹ Duyên)

* Ngày 19/12, Hội Người mù huyện Củ Chi tổ chức tặng 107 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 32 triệu đồng. Được biết số quà này là do Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tài trợ hỗ trợ hội viên người mù cố gắng vươn lên trong cuộc sống. (Ngọc Nữ)

* Ngày 18/12, Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên mới 4.0” với đối tượng tham gia là cán bộ quy hoạch của Tổng Công ty và các thành viên Câu lạc bộ. Khóa đào tạo được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức về phương thức quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới; phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên mới; đồng thời chia sẻ các tình huống thực tế về phong cách lãnh đạo… (Nhân Ngọc Dũng)

Tin vắn ngày 18/12/2018

* Chiều 18/12, Cung Văn hóa Lao động TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động Quận 3 tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tự vệ cho 32 nữ công nhân vệ sinh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận. Đây là việc làm cần thiết vì với đặc thù ngành nghề, thời gian làm việc đêm khuya, thường gặp những tình huống nguy hiểm nên nữ công nhân vệ sinh ở các quận, huyện rất cần được  trang bị kỹ năng để tự vệ. (Long Hồ)

* Sáng 18/12, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 2 tổ chức họp mặt 300 sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018).  Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Nghĩa Hiệp thông báo khái quát tình hình kinh tế- văn hóa - chính trị- xã hội trên địa bàn Quận 2 trong năm 2018; đồng thời gửi lời chúc mừng đến với các đồng chí sĩ quan đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn quận. Dịp này, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 2 đã tặng mỗi sĩ quan nghỉ hưu một phần quà trị giá 1 triệu đồng. (Bình An).

* Trong 2 ngày 18 và 19/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức Hội nghị Việt - Pháp lần 7 với sự tham dự của 300 khách mời đến từ các tỉnh, TP trong cả nước và Pháp. Hội nghị gồm 3 phiên với 4 bài báo cáo về tim mạch, 10 bài và về hô hấp và chẩn đoán hình ảnh; 14 bài báo cáo xoay quanh các vấn đề: chẩn đoán trước sinh các khối u từ giai đoạn thai nhi đến trẻ em… (S.Hải).

* Ngày 18/12, Trạm Biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước thuộc Biên phòng Cửa khẩu Cảng và Đồn Biên phòng Long Hòa, thuộc BĐBP TPHCM đã tổ chức tặng phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cần Giờ, gồm: 2 chiếc xe máy; tặng 2 bộ bố làm muối; 1 bộ lưới đánh cá gồm 15 tay lưới với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng do cán bộ chiến sỹ của hai đơn vị đóng góp. (Nguyễn Đức Thắng).

* Ngày 18/12, UBND Quận 4 phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, UBND Quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ tổ chức sàn giao dịch việc làm khu vực 5 năm 2018. Sàn giao dịch việc làm  có 18 doanh nghiệp với 1.430 nhu cầu tuyển dụng thuộc các lĩnh vực:  dệt may, nhân viên kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin, kế toán, cơ khí, hành chính - nhân sự. Đặc biệt, các ngành nghề tuyển dụng số lượng lớn như: nhân viên kinh doanh, lao động phổ thông, dệt may, bảo vệ… (Thanh Duy).

* Kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, từ ngày 18 đến 26/12, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (Quận 1), Trung tâm Thông tin - Triển lãm TPHCM tổ chức các triển lãm ảnh chủ đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” trưng bày 80 ảnh với 2 nội dung “Toàn quốc kháng chiến thành công” và “Bảo vệ và xây dựng Thành phố trong thời kỳ mới”; triển lãm ảnh “TPHCM hướng về biển đảo thân yêu” với 70 hình ảnh đẹp về biển đảo bao la, hùng vĩ và tấm lòng hướng về biển đảo từ hậu phương đất liền; triển lãm “Lực lượng vũ trang TPHCM năng động trong thời kỳ mới” gồm 50 ảnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… của lực lượng vũ trang TP. (Ng.Tuyết).