Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Khắc phục hạn chế các nội dung có ý kiến người dân hài lòng chưa cao trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Chánh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Công văn số 4462/UBND-KT về việc khắc phục hạn chế đối với các nội dung có ý kiến người dân hài lòng chưa cao trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND huyện Bình Chánh nghiên cứu, thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung huyện Bình Chánh. Trong đó, cần lưu ý về thực trạng của các khu dân cư mới.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện Bình Chánh. Sở Công thương phối hợp Tổng Công ty Điện lực TP thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát để đảm bảo tất cả hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện trực tiếp từ mạng lưới điện.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo tất cả hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch. Sở Y tế phối hợp Bảo hiểm Xã hội TP tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tham gia bảo hiểm y tế, giám sát thái độ phục vụ nhân dân.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp huyện Bình Chánh rà soát về thiết chế văn hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát về cơ sở vật chất của các trường THPT trên địa bàn huyện đảm bảo đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp Liên minh Hợp tác xã Thương mại TP tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện hình thành thêm nhiều hình thức tổ chức sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thu hút người dân tích cực tham gia, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp huyện Bình Chánh khảo sát thực tế, bố trí thêm các vị trí, khu vực thu gom rác thải để đặt thùng rác phù hợp với nhu cầu của địa phương. Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ, thái độ phục vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

UBND TP cũng giao Công an TP tăng cường công tác tuần tra, canh gác, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, trong đó, quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự tại một số xã như xã Đa Phước, Bình Hưng, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B...

Các tổ chức chính trị - xã hội TP, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nhất là phổ biến các hình thức liên kết sản xuất, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các chính sách khuyến khích hỗ trợ nghề cho lao động nông thôn; các vấn đề về vệ sinh môi trường, cải tạo môi trường xung quanh, phát triển mảng xanh tại mỗi gia đình, khu dân cư; các vấn đề về an ninh trật tự tại các khu dân cư đông đúc để nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, giữ gin an ninh trật tự tại địa phương.

UBND TP yêu cầu UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm thông tin rõ cho người dân về tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, hướng dẫn cho nhân dân về việc sửa chữa, xây dựng nhà trong khu vực có dự án quy hoạch chưa triển khai, trong đó, quan tâm đến kiến nghị tại một số địa phương người dân hài lòng chưa cao như xã Bình Hưng, xã An Phú Tây, xã Tân Nhựt, Hưng Long, Phong Phú.

Đồng thời, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn; huy động thêm nguồn lực từ nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để đầu tư hệ thống thoát nước, các tuyến đường tổ, hẻm trong khu dân cư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng thực hiện các công trình, trong đó, quan tâm đến kiến nghị tại một số địa phương người dân hài lòng chưa cao như thị trấn Tân Túc, xã Tân Nhựt.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; giám sát về chất lượng, thái độ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý, phụ trách văn hóa tại địa bàn huyện - xã, đáp ứng hiệu quả nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao cho nhân dân.

UBND TP đề nghị huyện Bình Chánh cần quan tâm đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trường lớp đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh tại địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn do TP ban hành; khuyến khích hình thành thêm nhiều hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn...

Ngoài ra, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, nhất là kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... trong đó, quan tâm đến kiến nghị tại một số địa phương người dân hài lòng chưa cao như xã Đa Phước, Bình Hưng, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai...

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo