Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Kết nối dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/11, Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến; đại diện các sở, ngành và một số quận, huyện của TP.

Hơn 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng cho biết: Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, do đặc thù của địa bàn TP nên đến nay TP chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; việc kiện toàn Bộ phận một cửa được thực hiện theo Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đến nay, về cơ bản, Bộ phận một cửa các cấp đã có 13 đơn vị cấp sở, 22/24 UBND quận, huyện, 295/322 UBND cấp xã, phường, thị trấn được kiện toàn về tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Về kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các cấp trên địa bàn TP được kiện toàn theo đúng quy định và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, đội ngũ cán bộ đầu mối là 862 người. Về chuẩn hóa dữ liệu TTHC, xây dựng và ban hành các quy định nội bộ, quy trình điện tử, thực hiện trách nhiệm công bố TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, tính đến hết ngày 15/11/2019, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 104 quyết định, công bố 1.797 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp.

Về triển khai quy định đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Văn phòng UBND TP đã chủ trì xây dựng quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP. Hiện nay, đang dự thảo và chuyển Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND TP xem xét, ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá việc giải quyết TTHC, TP thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả TTHC của từng TTHC và đầy đủ các phương thức thực hiện. Hiện nay, hệ thống đang vận hành thử nghiệm ổn định tại 12 đơn vị, với 4 TTHC; từ ngày 21/6 đến 16/11/2019, hệ thống tiếp nhận 17.008 hồ sơ TTHC và ghi nhận nhiều lượt ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức.

Về kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/12/2018 đến 15/9/2019, tổng số hồ sơ các sở, ngành, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận là 12.254.254 hồ sơ, đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ; trong số hồ sơ đã giải quyết có 12.013.483 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99,59%) và 49.518 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,41%).

Về xây dựng hoàn thiện Cổng dịch vụ công TP và hệ thống thông tin một cửa điện tử, từ năm 2015, TP đã xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử góp phần hiện đại hóa cải cách TTHC tại TP. Để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, TP xây dựng Cổng dịch vụ công TP, phần mềm một cửa điện tử gắn với hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo đúng nguyên tắc một hệ thống tập trung, thống nhất. Hệ thống đã được vận hành thí điểm tại một số đơn vị từ tháng 6/2019, đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dân thực hiện dịch vụ công ở mọi lúc, mọi nơi

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Về mặt chủ trương, Cổng dịch vụ công trực tuyến TP sẽ theo sát Cổng dịch vụ công Quốc gia. Do đó, những dịch vụ công trực tuyến của TP, trước nay các sở, ngành, quận, huyện triển khai nay gom về TP để theo quy chuẩn chung và người dân dễ tiếp cận và trong năm nay sẽ hoàn thành việc này. Sau khi rà soát lại tiêu chí kỹ thuật, các quy trình thì cái nào ổn, đảm bảo với hệ thống quốc gia thì đưa về một đầu mối; không để cho các sở, ngành, quận, huyện làm rải rác nữa. TP sẽ làm nếu đủ chuẩn kỹ thuật thì đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi có thể thực hiện dịch vụ công. Đồng thời, về mặt kỹ thuật, hiện nay TP thực hiện theo chuẩn của VNPT.

Quang cảnh buổi làm việc Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng ghi nhận các ý kiến góp ý là thống nhất rút ngắn quy trình TTHC, còn công nghệ là theo sau hỗ trợ. TP đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đăng ký trực tuyến để số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ. TP sẽ cùng Văn phòng Chính phủ rà lại pháp lý việc cho phép thuê dịch vụ, vì nó liên quan đến tính bảo mật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Dịch vụ công trực tuyến là lĩnh vực trọng tâm để hướng đến số hóa. Vừa qua, cả nước đã làm tốt kết nối với cơ quan Nhà nước, sắp tới phải làm tốt kết nối phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị TPHCM phải thay đổi toàn bộ cách làm. Trước hết, đối với cán bộ, công chức thay vì làm truyền thống thì phải số hóa, sử dụng công nghệ để tạo ra sự minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Nhà nước phải chịu sự giám sát của người dân.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: Cơ sở dữ liệu TTHC là rất quan trọng nên phải rà soát vấn đề này. Văn phòng Chính phủ phải là đầu mối, làm sao cho thông suốt từ trên xuống, cắt giảm thời gian thủ tục đi kèm, đưa ra bộ chuẩn từ trên xuống. Với TPHCM là địa phương đi đầu trong sáng tạo và cải cách, TP giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện việc này. Về nền tảng hạ tầng nên tạo sự thống nhất giữa TPHCM với Trung ương.

Đối với các dịch vụ công, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý TPHCM nên chọn những dịch vụ mà dân cần nhất thì đưa vào, dễ làm trước, khó làm sau. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp TPHCM gửi, ký số hóa trên thiết bị di động.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo