Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020

Kết nạp 152 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

(Website TU) - Theo báo cáo của Đảng ủy các khu công nghiệp và khu chế xuất TP, từ năm 2003 đến nay, đã kết nạp được 152 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chỉ tính riêng trong năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 đã phát triển 100 đảng viên, tăng gấp 1,9 lần so với số lượng đảng viên phát triển của 5 năm trước đó.

Đến nay, trong khu vực ngoài quốc doanh đã thành lập thêm 10 chi bộ và tiếp nhận 5 chi bộ đảng từ nơi khác chuyển về, nâng số cơ sở đảng doanh nghiệp ngoài quốc doanh lên 15 chi bộ.

Riêng về công tác xây dựng đoàn thể, các khu công nghiệp và khu chế xuất TP đã thành lập thêm hơn 400 tổ chức công đoàn cơ sở, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn lên 604 cơ sở với hơn 131.000 đoàn viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TP thì tiến độ xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể còn khá chậm so với quy mô doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời nội dung hoạt động của các đoàn thể còn thiếu sáng tạo, chưa gắn với nhu cầu thiết thực của người lao động.

T. X

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo