Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Huyện ủy Cần Giờ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên

Những đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/11, Huyện ủy huyện Cần Giờ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 9 đồng chí đảng viên tròn 30, 40 và 50 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2019), đã tạo tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Dù cách mạng xã hội chủ nghĩa có nhiều biến động, nhưng cách mạng nước ta, Đảng ta vẫn kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ, Đảng ta đã lựa chọn. Ôn lại truyền thống Cách mạng Tháng Mười Nga, giúp chúng ta có cái nhìn mới hơn về tình hình thế giới, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với sức mạnh của Nhân dân, niềm tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi, trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng cho rằng những đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là sự ghi nhận những đóng góp công sức, sự cống hiến của mỗi cá nhân đảng viên cho Tổ quốc, cho Đảng. Các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện lời thề trong ngày đứng trước cờ Đảng tuyên thệ vì Đảng mà phục vụ. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Bé, Cựu chiến binh Trung Đoàn 10 Rừng Sác anh hùng chia sẻ: Nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là phần thưởng vô giá của cả một cuộc đời theo Đảng từ thuở đôi mươi, vào sinh ra tử trên chiến trường Rừng Sác thời kháng chiến chống Mỹ. Để có được hôm nay, tôi đã được Đảng dìu dắt và rèn luyện suốt bao năm. Hôm nay, nguyện luôn là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo