Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Huyện Nhà Bè tập trung xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó, tương thân, tương ái

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Minh Huấn trao Giấy khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/7, Huyện ủy huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn huyện. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, huyện Nhà Bè đã đạt được một số kết quả tích cực, nhất là công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng chất; nhiều hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm sóc phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ và bình đẳng giới đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng trường học văn hóa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 lên trên 63 triệu đồng/người/năm vào năm 2019.

Từ năm 2009 đến nay, huyện Nhà Bè đã xây dựng và trao tặng 37 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, xây dựng 607 căn nhà tình thương, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng; xây dựng 9 căn nhà mơ ước, với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng; trao 16.300 suất học bổng cho học sinh các cấp, với số tiền trên 19 tỷ đồng nhằm động viên tinh thần, phấn đấu vươn lên trong học tập của các em học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, xã - thị trấn cần tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện công tác xây dựng và phát triển gia đình; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình một cách thiết thực và cụ thể; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác gia đình và thực hiện tốt bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đồng chí Phạm Minh Huấn cũng đề nghị cần tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt nếp sống văn minh mỹ quan đô thị bằng các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, phong trào toàn xã hội chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, từ đó vận động các gia đình tham gia xây dựng và thực hiện quy ước cộng đồng dân cư, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó, tương thân, tương ái.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến gia đình và xây dựng gia đình; cung cấp đến từng hộ gia đình kiến thực về kỹ năng sống làm cha, làm mẹ, kỷ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phát động trong cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện, đồng thời tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng tham gia xây dựng gia đình trong thời kỳ mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với thời kỳ công nghệ 4.0.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Minh Huấn cũng đề nghị các ngành văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao huyện cần tập trung chỉ đạo tạo điều kiện tốt nhất để mọi gia đình có thể tiếp cận được các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục một cách thuận lợi nhất; tích cực chỉ đạo và thực hiện nghiêm các chính sách đối với người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người già;… 

Dịp này, UBND huyện Nhà Bè đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Long Hồ - Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo