Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Huyện Nhà Bè: Tập huấn cho hơn 100 người làm công tác giảm nghèo bền vững

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững các cấp và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững năm 2022 cho hơn 100 người là cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo, thành viên Ban giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện.

Tại hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư nhấn mạnh: Chương trình giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố nói chung, huyện Nhà Bè nói riêng. Những năm qua, huyện Nhà Bè vẫn luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, điều này thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo và các chính sách ban hành hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Dư Trọng Đường, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM triển khai 4 chuyên đề về những nội dung cơ bản về Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15/4/2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố và quận năm 2022; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; hướng dẫn theo dõi quản lý và sử dụng các nguồn vốn, công tác phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố trong việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn cách tổ chức quản lý và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; về kiện toàn và xây dựng quy chế làm việc của Ban Giảm nghèo bền vững; hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững và hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo bền vững…

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo