Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Huyện Nhà Bè: Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Đồng chí Lê Thị Anh Thư trao Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/7, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội TPHCM; Lê Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nhà Bè.

Theo báo cáo, sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, hoạt động của Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nhà Bè đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, từ đó góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Nhà Bè đạt 314,906 tỷ đồng, tăng 314,331 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao. Tổng dư nợ đạt 314,906 tỷ đồng, với 6.960 hộ còn dư nợ, tăng 314,331 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao. Như vậy tổng doanh số cho vay trong 20 năm là 456,792 tỷ đồng, bình quân mỗi năm phát vay 22,839 tỷ đồng, từ đó đã góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sách với 6.960 lượt hộ vay.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư yêu cầu các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực để nâng cao năng lực tài chính cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, UBND các xã - thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác phải thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo triển khai các chương trình tín dụng được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để bổ sung vào nguồn vốn tín dụng chính sách, quản lý và sử dụng hiệu quả…

Dịp này, 67 tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Ngọc Như

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo