Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Huyện Nhà Bè: Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc tại cơ sở

Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 19/1, Huyện ủy huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè.

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhà Bè đã thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát đề ra; nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Cụ thể, trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát 12 tổ chức Đảng, 8 đảng viên, cấp ủy cấp dưới, Chi bộ quyết định kiểm tra 31 tổ chức Đảng và 76 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã chỉ ra các mặt hạn chế, khuyết điểm, giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, nghiêm minh, phát huy tính giáo dục, thuyết phục, giúp đảng viên nhận thấy khuyết điểm, vi phạm; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Ngoài ra, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị huyện, năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã kiểm tra 5 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng cấp ủy cấp dưới đối với 4 tổ chức Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên thuộc Huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra, đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện cũng đã có sự phối hợp trong tổ chức thực hiện giám sát các lĩnh vực được xã hội quan tâm như: công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy 7 xã, thị trấn tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tiếp tục bám sát chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy để chủ động tham mưu thực hiện tốt chương trình đề ra. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ cơ sở quan tâm tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các Chi bộ trực thuộc quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, nhằm góp phần cùng với cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao…

Nhân dịp này, Huyện ủy Nhà Bè đã tuyên dương 10 tập thể và 2 cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2021.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo