Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Huyện Hóc Môn tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiến sĩ Trần Hải Hà, Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/11, Huyện ủy huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Khuyên; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Anh Tuấn. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy, Hội trường Khối vận huyện và điểm cầu 12 xã - thị trấn.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Hải Hà, Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM trình bày nội dung trọng tâm những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 203; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Minh Châu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo