Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Huyện Cần Giờ: Kịp thời ngăn chặn và xử lý những hoạt động văn hóa không lành mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ Nguyễn Văn Tính trao Giấy khen cho các tập thể tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/8, Huyện ủy huyện Cần Giờ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Tính tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, toàn hệ thống chính trị huyện Cần Giờ đã quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa con người theo tinh thần Nghị quyết số 33, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng phát triển văn hóa, con người được nâng lên; việc xây dựng con người phát triển toàn diện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tri thức được quan tâm thực hiện; các giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa của địa phương được bảo tồn và phát huy.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, phục vụ nhân dân; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện và chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Tính đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người trong tình hình hiện nay; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tính cũng lưu ý cần thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa; kịp thời ngăn chặn và xử lý những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến đạo đức và lối sống của con người trong xã hội góp phần ổn định trật tự, kéo giảm tệ nạn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; nâng chất lượng, chiều sâu các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc…

Dịp này, có 16 tập thể và 23 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích thực hiện tốt Nghị quyết số 33.

Hồng Nga

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo