Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Huy động tối đa học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường

Dạy tiếng Hoa cho học sinh tiểu học dân tộc Hoa tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019 QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% số trường, lớp học vùng DTTS và MN được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi tiểu học trên 97%, học sinh THCS trên 95%, học sinh THPT trên 60%. Giữ vững và phát huy thành quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%…

Để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch, Bộ GD-ĐT đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng DTTS và MN đảm bảo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế của địa phương và có lộ trình hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung chỉ đạo duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đi học; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học sinh người DTTS trong độ tuổi đến trường; duy trì sĩ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa vụ,...

Theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT đề nghị tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS và dạy tiếng DTTS phù hợp với nhu cầu, năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh DTTS và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS và MN.

Kế hoạch cũng đề ra việc đổi mới nội dung và phương thức cử tuyển, xây dựng Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên DTTS (thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP) nhằm đổi mới nội dung, phương thức cử tuyển phù hợp với nhu cầu địa phương trong giai đoạn mới. Bộ GD-ĐT yêu cầu xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ việc ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên DTTS và chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác vùng đồng bào DTTS và MN…

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo