Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020

Huy động thêm nguồn lực đầu tư trong xã hội

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Nguyễn Thị Huỳnh Mai phát biểu tại buổi thảo luận

(Thanhuytphcm.vn) - Tại ngày làm việc thứ 2 (ngày 8/12), kỳ họp thứ 17, HĐND TP khóa IX, các đại biểu đã thảo luận về tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo Tờ trình của UBND TP, riêng về vốn cân đối ngân sách TP đến hết tháng 11/2019 đã giải ngân đạt 58,9% so với kế hoạch và dự kiến giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn do UBND TP giao.

Dự kiến, giải ngân đạt 100% vốn ngân sách Trung ương

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, trong năm 2019, tổng số vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu đã giải ngân đến hết tháng 11/2019 là 1.316 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao (1.969 tỷ đồng). Hiện nay các dự án đều được thực hiện theo đúng tiến độ, dự kiến đến hết năm kế hoạch đầu tư công 2019 sẽ giải ngân là 1.969 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao.

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương đến tháng 11/2019 đã giải ngân đến 468,299 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Dự kiến đến hết năm, kế hoạch đầu tư công 2019 sẽ giải ngân là 1.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao.

Riêng nguồn vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, đến hết tháng 11/2019 đã giải ngân được 18,513 tỷ đồng, đạt 1,3% so với tổng kế hoạch vốn do UBND TP giao. Dự kiến đến hết năm kế hoạch đầu tư công 2019 sẽ giải ngân là 1.252 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn do UBND TP giao (do tổng mức đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã được phê duyệt nên có đủ cơ sở để giải ngân vốn từ nay đến hết niên độ ngân sách 2019).

Về vốn cân đối ngân sách TP, đến hết tháng 11/2019 đã giải ngân 13.363 tỷ đồng, đạt 58,9% so với tổng kế hoạch vốn do UBND TP giao (23.047 tỷ đồng). Dự kiến, đến hết năm kế hoạch đầu tư công 2019 sẽ giải ngân là 20.742 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn do UBND TP giao.

Theo UBND TPHCM, nhìn chung, công tác điều hành, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được các sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư tập trung thực hiện có hiệu quả. Công tác đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm được các sở - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư quán triệt thực hiện góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2019 của TP.

UBND TP đánh giá, nguồn vốn của nhà nước được bố trí tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, qua đó đã tác động sâu sắc đến rất nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhiều công trình, dự án được đầu tư, kịp thời giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều trường học và bệnh viện với số phòng học và giường bệnh tăng thêm đáng kể, đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản của người dân.

Điều hành linh hoạt

Theo Tờ trình của UBND TPHCM về tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2020, khả năng cân đối, nguồn vốn Trung ương là 8.198,552 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 3.153,561 tỷ đồng; vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 5.044,991 tỷ đồng.

Đối với vốn ngân sách TP, UBND TP trình HĐND TP thông qua nguồn vốn cân đối ngân sách TP bố trí cho kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 33.952,364 tỷ đồng. Cùng với đó cho phép UBND TP bố trí vốn theo khả năng cân đối ngân sách, huy động vốn đến đâu bố trí vốn đến đó, thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động thêm các nguồn vốn khác để chi cho đầu tư công, phấn đấu tổng mức vốn cho đầu tư công năm 2020 đạt chỉ tiêu Trung ương giao.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Một trong những khó khăn hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP còn thực hiện chậm, kéo dài, đôi khi chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, người dân phản ứng quyết liệt và ít hợp tác trong quá trình thực hiện các bước của công tác bồi thường. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm, đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành. Một số dự án thực hiện điều chỉnh nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; việc thực hiện giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án còn hạn chế, chưa cập nhật kịp thời các quy định về quản lý đầu tư công, làm kéo dài thời gian trình, thẩm định và phê duyệt dự án. Vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn gặp khó khăn do vướng thủ tục điều chỉnh dự án. Vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ giải ngân thấp do vướng hồ sơ thủ tục pháp lý.

Đại biểu Trần Quang Thắng phát biểu tại buổi thảo luận Đại biểu Trần Quang Thắng phát biểu tại buổi thảo luận

Đại biểu Trần Quang Thắng (Quận 8) cho rằng, có nhiều dự án triển khai nhưng sau đó thoái vốn lại do khi triển khai vướng công tác giải phóng mặt bằng khiến việc giải ngân chậm, không đạt tiến độ thực hiện buộc phải trả vốn lại. Điều này, dẫn đến nghịch lý vừa thiếu vốn, vừa thừa vốn. Khi thừa vốn phải chuyển vốn sang dự án có tính khả thi cao nhưng dự án đó lại không nhiều. Vì vậy, cần xem xét tỷ lệ điều tiết vốn hợp lý giúp các dự án được triển khai thuận lợi hơn.

UBND TP kiến nghị HĐND TP giao UBND TP chủ động rà soát phương án chuyển đổi các dự án có nguồn thu sang các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách để huy động thêm nguồn lực đầu tư trong xã hội. Đối với các dự án đầu tư đã được các sở, ban, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư đăng ký sử dụng vốn ngân sách, đã được TP chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện. Nếu có nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đầu tư, giao UBND TP điều hành linh hoạt, chuyển đổi sang hình thức đối tác công tư, tham gia chương trình kích cầu đầu tư.

Đ. Lý - S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo