Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn

Đại biểu Nguyễn Phước Lộc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/11, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và cho rằng đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thể chế hóa quy định tại Điều 5 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

Nhiều ý kiến đại biểu đánh giá, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đặc biệt, ưu tiên đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tuy nhiên hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Cần có giải pháp tổng thể, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với cả nước, như mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Quốc hội thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn Quốc hội thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Đề xuất lấy tên gọi của chương trình mục tiêu quốc gia mới là “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, đại biểu Nguyễn Phước Lộc (TPHCM) cho rằng việc giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đặt trong tổng thể gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, với các giải pháp trọng yếu được nghiên cứu cẩn trọng. Bên cạnh đó, cần phát triển kinh tế lâm nghiệp và các dự án sản xuất tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân gắn với hỗ trợ đất ở, cải thiện nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn bản, đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến lĩnh vực dân tộc, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch; nghiên cứu về sự phân hóa chính sách phù hợp với từng nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; đầu tư đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số gắn với bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Đánh giá hiện nay có 118 chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số còn hiệu lực, tuy nhiên các chính sách thiếu tính thống nhất, đồng bộ, còn dàn trải, chồng chéo, chậm được tích hợp, lồng ghép và do nhiều bộ, ngành quản lý, phân tán theo từng lĩnh vực, đại biểu Nguyễn Phước Lộc cũng cho rằng nếu ban hành chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách sẽ được tập trung vào một đầu mối quản lý và điều phối.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các đơn vị quân đội đa số đứng trên các địa bàn vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và nhiều đơn vị đứng chân ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, miền núi và các vùng khó khăn. Thực hiện Nghị định số 44/2009/NĐ-CP, quân đội được giao triển khai 33 khu kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trong đó hầu hết nằm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đoàn kinh tế quốc phòng đã giúp địa phương đưa nhân dân ra sinh sống trên các địa bàn, các khu vực biên giới, nơi "phên giậu" của Tổ quốc, giúp nhân dân lập nghiệp, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và góp phần cùng các lực lượng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới ngày càng vững chắc.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo