Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Bảo đảm quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(Thanhuytphcm.vn) - Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ước tính đến hết tháng 9/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện là 453 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp 13 triệu người; bảo hiểm y tế 85,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

Trong tháng 9/2019, toàn ngành BHXH thu được 33.100 tỷ đồng, đưa số thu lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 262.097 tỷ đồng, bằng 72,9% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHX 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 3.471 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 13.338 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 70.101 tỷ đồng.

Nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, bảo hiểm y tế toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia, trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp, có hiệu quả. Ngoài ra, BHXH Việt Nam phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Theo đó, trước 16 giờ hàng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia và tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế chuyển cơ quan Bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận, Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo