Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020

Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Hội đồng Giải báo chí quốc gia vừa ban hành văn bản số 01/HD-HĐGBCQG về hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019.

Theo hướng dẫn, giải báo chí lần thứ XIV gồm 12 nhóm giải do Hội đồng Giải xem xét, quyết định như sau:

Báo in, có 3 nhóm giải, gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Xã luận, bình luận, chuyên luận; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo nói (Phát thanh), có 3 nhóm giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận; Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký; Tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp. Báo hình (Truyền hình), có 3 nhóm giải: Tin, phóng sự, ký sự; Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Phim tài liệu truyền hình.

Đối với Báo điện tử có 2 nhóm giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh báo chí có 1 nhóm giải: Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh. Giải đặc biệt và Giải phụ, Hội đồng Giải xem xét quyết định, tùy tình hình cụ thể.

Điều kiện dự giải là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử… ) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Các tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 1/1/2019 đến 31/12/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

Các tác phẩm dự thi cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2019 - với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng. Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

Bên cạnh đó, tác phẩm dự giải phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan; Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện; Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội…

Đồng thời, giải lần này cũng quy định về số lượng tác phẩm, tác giả gửi dự Giải như: mỗi Hội Nhà báo tỉnh, TP chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 3 - 5 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam). Riêng các Hội Nhà báo TP Hà Nội và TPHCM chọn gửi 60 tác phẩm của 60 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 10 - 15 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên). Các Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng chọn gửi 40 tác phẩm của 40 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 5 - 7 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên). Mỗi Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó ít nhất 3 - 5 tác phẩm của tác giả không phải hội viên); Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội hoặc cơ quan báo chí (chưa có Chi hội) chọn gửi 10 tác phẩm của 10 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 2 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên hoặc không phải phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí đó)…

Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu bút danh phải ghi tên thật (trong hồ sơ). Những hồ sơ không đúng Hướng dẫn sẽ bị loại. Hội đồng Giải sẽ không giải quyết tất cả các khiếu nại, để nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải về Trung ương Hội đến hết ngày 15/3/2020 (theo dấu Bưu điện). Ngoài bì ghi rõ, Dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XIV - Năm 2019. Theo địa chỉ: Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam số 59 - Lý Thái Tổ - Hà Nội.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo