Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Hơn 10.566,7 tỷ đồng hỗ trợ gia đình khó khăn vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa báo cáo kết quả hỗ trợ vốn cho vay ưu đãi thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2016 cho đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp hơn 2.584,6 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm. Ngoài ra, còn cấp thêm hơn 1.034,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách khác.

Theo đó, UBND TP đã bố trí ngân sách hơn 910,8 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và hơn 1.173,8 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, điều đó đã thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND và UBND TP đối với Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP và người dân trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng đã tích cực bố trí nguồn vốn từ ngân sách hơn 615,8 tỷ đồng để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo và hộ vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn.

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội đã truyền thông đầy đủ, kịp thời chính sách của Chương trình Giảm nghèo bền vững TP đến đại bộ phận người dân, tích cực triển khai hỗ trợ vốn ưu đãi nên trong những năm qua không có trường hợp nào thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo của TP có nhu cầu và đủ điều kiện mà không được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của TP phải đi vay tín dụng đen, hộ đã thoát nghèo trong điều kiện bình thường là khá bền vững.

Thông qua 2 Chương trình cho vay này, trong giai đoạn từ năm 2016 cho đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP đã tích cực chuyển tải nguồn vốn với hơn 10.566,7 tỷ đồng với 252.841 lượt hộ vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Từ đó, góp phần nâng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ dân nghèo trên địa bàn TP, từng bước vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo, TP dự kiến thực hiện cho vay cụ thể như: Đối với Chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo, dự kiến sẽ có 56.971 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo theo tiêu chí của TP được vay vốn từ chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo, với tổng nhu cầu vốn hơn 2.380,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách TP bổ sung 792 tỷ triệu đồng.

Đối với Chương trình cho vay giải quyết việc làm, dự kiến sẽ có 205.450 lượt khách hàng được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 205.450 người lao động, với tổng nhu cầu vốn hơn 10.723,2 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách TP bổ sung hơn 4.534 tỷ đồng và nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ 2.500 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế tái nghèo trên địa bàn, UBND TP kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép UBND TP trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp chuyên đề tháng 9/2022, bố trí nguồn vốn ngân sách TP giai đoạn 2021 - 2025 hơn 5.326 tỷ đồng theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021 - 2025 để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh TP thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và người lao động trên địa bàn.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo