Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia hành trình về thăm quê Bác năm 2019, do Thành ủy TPHCM tổ chức.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày mai 29/6, tại TPHCM sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm: tầm vóc lịch sử, nội dung, ý nghĩa và giá trị về lý luận, thực tiễn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 50 năm qua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, bồi dưỡng giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Các ý kiến sẽ thảo luận về những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác và sự vận dụng những tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Cùng với đó là những kinh nghiệm được rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Kết luận số 21 - KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, xứng đáng với vinh dự TP mang tên Bác Hồ vĩ đại, TP Anh hùng.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo