Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022

Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 thảo luận 4 nội dung trọng tâm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng). Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Về phía khách mời Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Trung ương; đại diện các cơ quan trung ương.

Thảo luận 4 nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng) được tổ chức trực tuyến, trong bối cảnh dịch bệnh tại TP từng bước được kiểm soát. Hội nghị diễn ra sau 15 ngày Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 đã bàn và quyết nghị kế hoạch tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP sau ngày 15/9/2021 và sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND TP. Đến hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã kiểm tra đánh giá các địa phương trong toàn TP cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, TP phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và hướng dẫn của Bộ Y tế mới đây.

“Hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa tổ chức thành công tốt đẹp tại Hà Nội. Hội nghị lần thứ 4 đã phân tích những kết quả đạt được và những mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm và thông qua những định hướng chiến lược rất quan trọng để chúng ta căn cứ thực hiện trên địa bàn TP thời gian tới. Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 cũng được tổ chức đúng thời khắc tròn một năm khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Để nhìn lại đánh giá, kiểm điểm sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh có tác động sâu sắc, trực tiếp và toàn diện của đại dịch Covid-19” – đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thông tin, Đoàn Đại biểu hội Quốc hội khóa XV của TPHCM vừa giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhân dân TP với kết quả đạt được và những mặt cần phải tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng đối với TPHCM trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế TP trong điều kiện bình thường mới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Hội nghị Thành ủy lần này tập trung thảo luận 4 nội dung trọng tâm. Đó là thảo luận cho ý kiến về Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 – CtrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của TP.

Phân tích những khó khăn thách thức đang đặt ra

Đề cập đến nội dung kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh TP 9 tháng đầu năm 2021, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, khó lường, buộc chúng ta phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP thời gian dài. Tình hình trên đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến kinh tế - văn hóa - xã hội TP. Hầu hết các lĩnh vực đều chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP, 9 tháng đầu năm giảm 4,98%. Chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá như tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt 271.639 tỷ đồng đạt 74,4% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 71%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80%; tăng so với cùng kỳ.

Các đại biểu thông qua nội dung hội nghị Các đại biểu thông qua nội dung hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, đánh giá thảo luận khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách TP trong 9 tháng và dự báo đến hết năm 2021. Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng được yêu cầu, cần phân tích những khó khăn thách thức đang đặt ra, kể cả những hạn chế yếu kém cần khắc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan để chúng ta khắc phục nhanh chóng. Quan trọng nhất là bàn các biện pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP gặp nhiều khó khăn thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Nhân dân vượt qua đại dịch, đồng thời bảo đảm duy trì cần thiết về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, huy động, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội. “Trong ứng phó với đại dịch chưa từng có này, chúng ta thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; đồng thời nhận thấy những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chúng ta không thể thấy hết được” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu, đánh giá đúng và sát; cần tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận thời gian tới.

Đối với nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 – CtrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Đồng chí đề nghị các đại biểu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm công lao đóng góp rất quan trọng mà chúng ta từng chứng kiến, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá sự ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19 và bàn giải pháp, chính sách cơ chế, giúp đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế và bình thường mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa năm 2021, mà còn là tiền đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI. Vì vậy, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu chọn trọng tâm, thảo luận, đánh giá, tìm biện pháp tích cực khả thi nhằm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chặng đường kế tiếp.

Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 1 ngày.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo