Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Hội nghị Thành ủy lần thứ 42 BCH Đảng bộ TPHCM sẽ làm việc về 4 nội dung quan trọng

Một góc khi đô thị được xây dựng hiện đại tại quận Bình Thạnh

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày mai, 7/7, sẽ diễn ra Hội nghị Thành ủy lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Theo dự kiến, Hội nghị lần này sẽ làm việc về 4 nội dung quan trọng. Cụ thể là thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng với đó là nội dung Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Quy định 1374 ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2018-2020. Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo liên quan đến công tác đảng viên.

Một trong những nội dung làm việc tại Hội nghị là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách 5 năm (2015-2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021-2025); báo cáo kết quả 5 năm (2015-2020) thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 8/7.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo