Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Hội nghị BCH Đảng bộ các Khu Chế Xuất & Khu Công nghiệp TP

Đảng bộ các KCX & KCN TP vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 và bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Văn Tiếp - Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý các KCX - KCN TP cùng bí thư, phó bí thư các cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù do ảnh hưởng bởi suy giảm kinh tế thế giới nhưng các đơn vị: Ban Quản lý các KCX – KCN TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nam, các công ty hạ tầng, chi-đảng bộ cơ sở đã nỗ lực tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Các KCX - KCN TP đã thu hút 17 dự án trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký tương đương 59,4 triệu USD, Khu Công nghệ cao cấp phép 37 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 1,718 tỷ USD, Khu Nam duy trì thu hút đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 597,332 triệu USD tương đương 967 tỷ đồng, đầu tư các dự án mới thuộc các ngành nghề ít thâm dụng lao động, không gây ô nhiễm môi trường theo đúng chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng trong 6 tháng đầu năm đã được triển khai và thực hiện đạt kết quả đề ra trên tất cả các mặt công tác. Điển hình là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ đã triển khai quán triệt nghị quyết, các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa X, học tập Nghị quyết 20 - NQ/TW cho công nhân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng của người lao động trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, qua đó góp phần giảm các vụ đình công xảy ra trên địa bàn.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới cũng rất được chú trọng, đã tổ chức 8 lớp cảm tình đảng cho 600 quần chúng ưu tú, phát triển 62 đảng viên mới, đạt 68,8% kế hoạch của nhiệm kỳ, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2008. Đây là sự nỗ lực cao của các cơ sở đảng, các đoàn thể đặc biệt là tổ chức Công đoàn, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu chính trị của toàn Đảng bộ. Các kế hoạch công tác kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng yếu kém trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại chi bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị. Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 2 năm thực hiện, đã tạo ra nhiều bước phát triển.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2009, còn một số tồn tại cần khắc phục là: Do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới dẫn đến tình hình thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ. Việc tuyển dụng lao động, hỗ trợ cho lao động mất việc làm, tuy có cố gắng nhưng vẫn còn khó khăn. Tỷ lệ phát triển đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn tuy có khá hơn trước nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra cho khu vực có đông thanh niên công nhân. Công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên, công nhân trực tiếp sản xuất, quản lý đảng viên ở một vài chi, đảng bộ còn bị hạn chế. Vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị còn chưa được thể hiện rõ nét.

Đảng bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là: Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, tập trung hỗ trợ việc làm cho công nhân mất việc. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao cảnh giác đối với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đang chống phá trên mặt trận tư tưởng, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về nhiệm vụ chính trị của đảng trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước 2, ngày càng đi vào thực chất, trong từng DN, từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Nâng chất hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể các cấp. Đổi mới phương pháp thu hút, tập hợp quần chúng. Phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu phát triển đảng năm 2009, thiết thực lập thành tích báo công kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình thí điểm thành lập chi, đảng bộ tại từng khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Huyền Thanh - PBN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo