Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới

Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những thành tựu của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhận định: Bức tranh phong phú, đa dạng của nền âm nhạc Việt Nam ngày nay cho thấy đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực gắn liền với dòng chảy của lịch sử dân tộc và đời sống xã hội. Từ âm nhạc truyền thống, với những loại hình phong phú đặc sắc, âm nhạc Việt Nam đã hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới với nhiều phong cách, thể loại đa dạng, từng bước xây dựng nền âm nhạc Việt Nam hiện đại mang tính chuyên nghiệp, đại chúng, đồng thời vẫn giữ được những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống. Từ đó giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức thẩm mỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

“Thời nào cũng vậy, âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần tạo ra cốt cách, bản sắc và phẩm giá con người Việt Nam. Âm nhạc là lời mời gọi ngọt ngào, hiếu khách, là nét quyến rũ, hấp dẫn mang màu sắc cá tính và tâm hồn riêng có, góp phần đưa hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới. Âm nhạc là công cụ tinh thần hữu hiệu, tạo ra sự kết nối vượt mọi biên giới và lãnh thổ, kêu gọi sự sẻ chia, đoàn kết, cổ vũ sức mạnh để vượt qua những lúc gian nan, nghịch cảnh như đại dịch COVID-19 thời gian vừa qua và hiện nay.”- đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ. Chú trọng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, mở đường, định hình một dòng âm nhạc tích cực, giàu sức biểu cảm, tính thẩm mỹ cao làm chủ lưu, thôi thúc, giục giã con người yêu thương, khát vọng, hành động vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vì những giá trị tiến bộ chung của nhân loại.

Đồng thời, hoạt động âm nhạc cần phát triển đa dạng các loại hình và thể loại âm nhạc đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của công chúng; chú trọng, có giải pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư...; khuyến khích những sáng tạo, tìm đường cho các giá trị của âm nhạc truyền thống hiện diện trong hơi thở của thời đại, nhất là cổ vũ những nỗ lực của giới trẻ. Quan tâm hơn nữa đến sáng tác cho thiếu nhi và cho nhạc cụ cổ truyền. Tạo sự cân đối trong các thể loại âm nhạc, phát triển hài hòa cả thanh nhạc và khí nhạc. Hạn chế sự lệch lạc, sa đà theo các trào lưu, xu hướng hời hợt, thoảng qua, thiếu bền lâu trong lòng công chúng. Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc, nâng cao vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo. Bồi dưỡng đội ngũ lý luận phê bình tài năng góp phần định hướng, điều chỉnh và nâng cao nhận thức của đội ngũ hoạt động âm nhạc và công chúng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông để góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho công chúng, khán thính giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh công tác xuất bản, quảng bá các tác phẩm có nhiều giá trị đóng góp cho nền văn hóa nước nhà, đặc biệt là những tác phẩm được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về âm nhạc…

Tại Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (2020-2025), với 100% số phiếu đồng thuận, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020- 2025).

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo