Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

Hoàn thiện chính sách, đảm bảo cơ chế quản lý đối với các dự án đầu tư PPP

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/8, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 11, thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, theo quy định hiện nay, phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP chủ yếu được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công. Phần vốn đầu tư công trong dự án PPP cần phải được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy trình, thủ tục của pháp luật về đầu tư công. Điều này dẫn đến sự thiếu linh hoạt trong công tác bố trí vốn bởi phần vốn đầu tư công trong dự án PPP thay đổi theo từng phương án tài chính, phân chia rủi ro và chỉ được xác định chính xác sau khi đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, cần thiết phải thiết kế lại Luật PPP một quy trình riêng về việc tổng hợp, cân đối, bố trí phần vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ 2 phương án: hình thành Quỹ phát triển dự án PPP với các chức năng bố trí vốn Nhà nước và cấp bảo lãnh, hoặc hình thành dòng ngân sách riêng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (tương tự dòng riêng cho Ngân hàng Chính sách xã hội).

Theo Báo cáo của Chính phủ, thông qua mô hình PPP, cả nước đã huy động được khoảng 1.609.295 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư tư nhân để giải quyết nhu cầu cấp bách về đầu tư hạ tầng.

Tán thành với việc ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư nhằm tăng khả năng đầu tư các công trình, dịch vụ công, cơ chế công, song, đa số ý kiến cho rằng, tính công khai, minh bạch của các dự án PPP là yêu cầu đầu tiên. Đặc biệt, đối tượng sử dụng dịch vụ là người dân và doanh nghiệp cần được tham vấn và giải trình các giai đoạn triển khai dự án, trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước, chủ đầu tư... Dự thảo Luật PPP đã có quy định về công khai thông tin tại Điều 11, tuy nhiên cần có quy định chặt chẽ hơn.

Một trong những "nút thắt" quan trọng mà trước đây còn tồn tại trong các dự án PPP là việc lựa chọn nhà thầu đều theo hình thức chỉ định. Trong tương lai, việc này cần được thực hiện minh bạch, chặt chẽ hơn nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, giải quyết căn cơ vấn đề nhằm đảm bảo hài hòa mối quan hệ công tư, tránh tạo ra kẽ hở về mặt pháp luật, gây khó khăn trong việc thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho rằng nội dung chính cần quan tâm trong dự án Luật này chính là việc Nhà nước ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân. Có 7 loại hợp đồng khác nhau quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư ở các lĩnh vực. Dự án Luật PPP cần bổ sung những quy định lựa chọn nhà đầu tư phải kỹ càng, chứ không thể thiết kế hồ sơ mời thầu chung chung như trước.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực bố trí cho đầu tư còn khó khăn, việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút sự tham gia đầu tư từ khu vực tư nhân, đối tác nước ngoài theo hình thức đối tác công tư PPP là rất cần thiết, góp phần làm giảm áp lực đối với ngân sách nhà nước. Để đảm bảo cơ chế quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức này, Chính phủ cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách, nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực tốt.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo