Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Hình ảnh các tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật ở Vesak 2019

Trong chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019, sáng 12/5, sau lễ khai mạc, các tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Các Phật tử xếp hàng ngay ngắn thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Các Phật tử xếp hàng ngay ngắn thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Quang cảnh nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Quang cảnh nghi thức lễ Tắm Phật tại điện Tam Thế, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật. (Ảnh: TTXVN) Tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật. (Ảnh: TTXVN)

Các Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Các Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Các Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN) Các Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc đón tiếp các tăng, ni Phật tử đến làm lễ Tắm Phật. (Ảnh: TTXVN) Điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc đón tiếp các tăng, ni Phật tử đến làm lễ Tắm Phật. (Ảnh: TTXVN)
Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo